งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ดูแลครัวญี่ปุ่น จัดสรรวัตถุดิบ อบรมและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มยอดขายให้ห้องอาหาร
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
1. จัดซื้อ-เช็คราคาสินค้า ควบคุมต้นทุนสินค้า 2. ตรวจสอบปริมาณการใช้ 3. ทำบัญชีต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม และควบคุมต้นทุนลักษณะงานโรงแรม/ร้านอาหาร 4. สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนขอ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ดูแล operation ทั้งหมดของห้องอาหาร ให้ได้มาตรฐานบริการ และ ลูกค้าพึงพอใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนกอย่างมืออาชีพ - บริหารยอดขาย วางแผนทางด้านยอดขาย กำหนดและบริหารยอดขายของร้านตาม
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
Check in-Check out,จองห้องพักในระบบ,ต้อนรับลูกค้าและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาติดต่อ,รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานไปยังแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง,อ่าน log bookและติดตามงานที่คงค้าง,เขียนราย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ทำงานที่โรงแรม THE GARDEN 304 จังหวัดปราจีนบุรี -ติดต่อ/เสนอขายห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม งานสัมมนาจัดเลี้ยงให้กับลูกค้า หรือบริษัทต่างๆที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 และนิคมต่างๆบริเวณใ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30000-45000 ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ประจำหน้าเตาครัวไทย-ยุโรป ขึ้นเตาได้ ผัดและปรุง - สั่งตลาดและวัตถุดิบเข้าครัว - ดูแลอาหาร เบรค งานเลียง ลูกค้าประชุมสัมนา - มีความรู้ในอาหารไทย - ยุโรป
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท - มีส่วนร่วมและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบต่างๆตาม Audit Program - รวบรวม วิเคราะ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, สามารถเขียนแบบไฟฟ้าได้ มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม PLC, ถ้าสามารถเขียนโปรแกรม Labviewได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
Technical Support- ให้ความรู้และสอนการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า Installation & After Sales Service- ดูหน้างานติดตั้งและบริการหลังการขาย Calibration- ดูแลงานสอบเทียบและจัดทำผลการสอบเทียบ Maintenance- ดูแลการให้บ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
งานขายสืนค้า Technical Product ให้กับโรงงานอุสาหกรรม
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
หน้าที่ : ออกแบบ / ควบคุมงานติดตั้ง ระบบภาพและเสียง( A/V System)สำหรับห้องประชุม ห้องTraining ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ / Auditorium
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000-45,000 บาท/เดือน + เงินพิเศษค่าออกแบบ/คุมงาน
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย ภายในองค์กร แก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นได้
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ลักษณะของงานที่ทำประจำ 1.งานสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม 2.ซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม 3.ตรวจเช็คเครื่องหน้างาน 4.ติดตั้งเครื่องมือวัด และสอนการใช้งาน
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ตรวจเช็คเครื่องมือวัดทั้งในสำนักงานและหน้าไซต์งาน บริษัทมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ดูแลการจัดประชุมผู้บริหาร นัดหมาย เตรียมเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม - สืบค้นและรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ หรือเตรียม นำเสนอในที่ประชุม - ถ่ายทอดค
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ทำงานที่โรงแรม THE GARDEN 304 จังหวัดปราจีนบุรี -ติดต่อ/เสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า หรือบริษัทต่างๆที่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 และนิคมต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มยอดขายและเพื
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ : IT / Engineering Business ลักษณะงาน : Business-to-Business (B2B Marketing) Duties and responsibilities: 1) บริหารพัฒนาการตลาดออนไลน์ของบริษัท ทั้งในด้าน strategy (กลยุทธ) และ implementation (การปฏิบัติ) โดยเน้นหลักๆที่ - Search : Google Adwords & SEO - Email Marketing - Compa
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
1) ช่วยงานแผนกเซลล์ ในการประสานงานกับกลุ่มลูกค้าและแผนกอื่นๆภายในองค์กร 2) จัดทำเอกสารรายงาน ด้านการตลาดและฝ่ายขาย 3) งานด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม หากทำงานดี มีโอกาสก้าวหน้าไปที
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.