งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ลักษณะของงานที่ทำประจำ 1.งานสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม 2.ซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม 3.ตรวจเช็คเครื่องหน้างาน 4.ติดตั้งเครื่องมือวัด และสอนการใช้งาน
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ติดต่อประสานงานในแผนก และส่วนที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลในระบบ computer - จัดทำงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ตรวจเช็คเครื่องมือวัดทั้งในสำนักงานและหน้าไซต์งาน
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ลำพูน   เขต : เมืองลำพูน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
งานด้านสรรหา จัดทำเงินเดือนค่าจ้าง, O.T.พนักงาน งานด้านประกันสังคม, ภ.ง.ด.1 , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ควบคุมการทำงานแม่บ้าน, รปภ. และพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท อื่นๆตามที่ได้รั
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
1.เข้าเช็คห้องพักลูกค้า (Check out) 2.ทำความสะอาดห้องพัก ห้องนอน ปูเตียง ล้างห้องน้ำ ดูดฝุ่น ฯลฯ 3.ดูแลอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องพักให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และสวยงามอยู่เสมอ 4.ทำงานตามที่ห
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 9800 - 11000
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับการบริการ/ ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขายและการบริการ ดำเนินกา
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000บาท
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
1) ช่วยงานแผนกเซลล์ ในการประสานงานกับกลุ่มลูกค้าและแผนกอื่นๆภายในองค์กร 2) จัดทำเอกสารรายงาน ด้านการตลาดและฝ่ายขาย 3) งานด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม หากทำงานดี มีโอกาสก้าวหน้าไปที
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ หากเคยใช้โปรแกรม Express มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลงบริษัท/ตามความสามารถ
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
หน้าที่ : ออกแบบ / ควบคุมงานติดตั้งระบบCCTV หรือ ระบบภาพและเสียง(V/A System)สำหรับห้องประชุม ห้องTraining ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ / Auditorium
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000 บาท/เดือน + เงินพิเศษค่าออกแบบ/คุมงาน
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ช่าง Service งานระบบ CCTV Access Control, Projector เสียงตามสาย ระบบภาพและเสียง
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000-35,000 บาท/เดือน
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน/เสนอขายสินค้าหรือโครงการให้แก่ หน่วยราชการ พัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเสนอSolutionที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการ และประสานงานหลังการขาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ตรวจสอบดูแลสวนและพืชเกษตรเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชสวน ดูแลและหาวิธีป้องกันศัตรูพืชต่างๆ คอยให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการทางด้านพืชสวน การจัดสวน ดูแลพรรณไม้และกล้วยไม้ต่
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ช่วยงานเอกสารและประสานงาน แผนกการตลาดและฝ่ายขาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ดูแลลูกค้า ระดับ VIP ของโรงแรม - ประสานงานระหว่างลูกค้าและแผนกต่างๆของโรงแรม - เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าที่บริษัท เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน ระหว่างโรงแรมและลูกค้า
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ทำงานที่โรงแรม THE GARDEN 304 จังหวัดปราจีนบุรี -ติดต่อ/เสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า หรือบริษัทต่างๆที่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 และนิคมต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มยอดขายและเพื
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ทำงานเสิร์ฟ รับออเดอร์ ดูแลลูกค้า ที่ร้านอาหารของโรงแรม THE GARDEN 304 - พูดคุย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า แนะนำอาหารและเครื่องดื่มต่างๆให้ลูกค้า *หากตั้งใจทำงานและเรียนรู้ได้ไว
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000 หรือ ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- เป็นหัวหน้ารอบ ดูแลความเรียบร้อยของอาหารเครื่องดื่ม และงานบริการในร้าน - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เวลาลูกค้ามีปัญหา - ดูแล cashier และโปรแกรม POS สรุปรายงานของกะที่ตนเองดูเเล - เทรนนิ่งพน
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ดูแล operation ทั้งหมดของห้องอาหาร ให้ได้มาตรฐานบริการ และ ลูกค้าพึงพอใจ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานอย่างมืออาชีพ - บริหารยอดขาย วางแผนทางด้านยอดขาย กำหนดและบริหารยอดขายของร้านตา
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.