สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


สำนักงานชั่วคราว สผ. อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 8 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


02-265-6689


02-265-6511


ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การตรวจทานหนังสือ การลงทะเบียนรับ-ส่ง เวียนหนังสือ การบันทึกข้อมูล จัดเก็บ ค้นหาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ และร่างโต้ตอบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 /อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,650 - 13,920 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2567
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลแข้อมูล และการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 /อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 16,500 - 18,150 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2567
-เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา -ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับบปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 /อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 16,500 - 18,150 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2567
-เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา -ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับบปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 /อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 16,500 - 18,150 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2567
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลแข้อมูล และการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุง นโยบาย แผน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ เงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.