งาน Marketing Manager - BYD Surat บริษัท เอส แอสเซ็ท จำกัด (S ASSET)
Marketing Manager - BYD Surat

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

อัตราค่าจ้าง 20000

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
1. ทำโครงสร้างของการตลาด และ Budget Allocation
2. สามารถวางแผนและบริหารการจัดทำงบประมาณด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี
3. ดูแลภาพลักษณ์ ขององกรณ์ และ CI ของบริษัท (Technology adapted)
4. มีวิสัยทัศน์  ความสามารถ  และ Creativity  ในการทำการตลาดในธุรกิจรถยนต์ ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานร่วมกับ ทีมงาน กราฟฟิก แอดมินสนับสนุนงานการตลาด / การขาย ที่มีอยู่แล้วได้เป็นอย่างดี
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้   ( Internet, Program G-Suite และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
7. มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในธุรกิจ , องค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (Digital platform is a plus)
  2. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด, กำหนดกลยุทธ์
  3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด, พฤติกรรมลูกค้า, คู่แข่งในอุตสาหกรรม ตลอดจนโอกาส และปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านการตลาดประจำปีให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  4. วางแผนงานการตลาดประจำปี ตลอดจนแผนปฎิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามสถานการณ์ และข้อมูลทางการตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สนับสนุน และส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
  5. การบริหารและพัฒนาองค์กร
  6. ศึกษา และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่องในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สวัสดิการ
* เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
* เงินสนับสนุนทักษะวิชาชีพเฉพาะ
* เงินค่าคอมมิชชั่น และ เงินค่าอิทเซ็นทีพ
* ประกันสั่งคม
* เบี้ยขยัน
* โบนัสตามผลประกอบการ
* ค่าล่วงเวลา
* วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
* กิจกรรมสันทนาการ
* ชุดทำงาน (ขึ้นอยู่กับอายุงานและตำแหน่งงาน)
* ความก้าวหน้าในสายงานที่ทำ
* ความมั่นคงของของรายได้ประจำเดือน
* Technology adapted
ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน
BYD Surathani

วิธีการรับสมัครงาน
สมัคร ออนไลน์ https://forms.gle/GWAjk99JarrAjVDv6
Google Maps: https://goo.gl/maps/987EVn5XZCV4r7JR8
สมัคร ที่สำนักงาน บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด 077-289-456 ต่อ 126
สมัคร ผ่านฝ่ายบุคคล โทร 093-574-3193
หรือ 098 7895664

กรุณาเตรียมเอกสารสำคั
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
4. ใบรับรองการศึกษา
5. ใบประกาศนียบัตร
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
7. ใบรับรองการทำงาน
8. ใบรับรองเงินเดือน
9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)


บริษัท เอส แอสเซ็ท จำกัด (S ASSET)
เลขที่ 74/17 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ ฝ่ายบุคคล (+66) 93-574-3193, 077-289-456 กด 0 หรือกด 126
โทรศัพท์ : 093-574-3193, 077-289-456 กด 126 หรือ กด 0
เว็บไซต์ : www.sasset.co.th
Facebook : sassetsurat
LineID : @piya_group

รายละเอียดบริษัท
บริษัท เอส แอสเซ็ท จำกัด (S ASSET)
ประกอบธุรกิจยานยนต์มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร อะไหล่ โรงงานพืชผลทางยางพารา และพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

From the beginning, our company starts from motorcycle business since 1991.Then, our business expand to automotive industry , rubber industry, agricultural machinery, and real estate industry.

S ASSET is the leading real estate developer specifically the southern part of Thailand. We are the first developer to furnish such levels of exclusivity for customers within middle-to-high segment , with numerous outstanding projects to its name

บริษัทในเครือ
1. บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด (นิสสัน) ตัวแทนจำหน่ายรถยนตร์ สุราษฎร์ธานี / นครศรีธรรมราช / เกาะสมุย / Nissan USED CARS
2. บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ.จก ( ดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนตร์ครบวงจรประสบการณมากกว่า 30 ปีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ชุมพร)
3. ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยายนตร์ ฮอนด้า บิก ไบค์ สุราษฎร์ธานี
4. ตัวแทนจำหน่ายรถไถ YANMAR สุราษฎร์ธานี
5. ตัวแทนจำหน่ายรถยนตร์ TATA สุราษฎร์ธานี
6. ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยายนตร์ ฮอนด้า CUBHOUSE สุราษฎร์ธานี
7. ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ S ASSET (ซื้อขาย เช่า และ อื่นๆ)
8. ตัวแทนจำหน่ายรถยนตร์ไฟฟ้า BYD สุราษร์ฎธานี

ข้อมูล บริษัท เอส แอสเซ็ท จำกัด (S ASSET)
× รายละเอียด บริษัท เอส แอสเซ็ท จำกัด (S ASSET)
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 01 ตุลาคม 2565

ฝ่ายบุคคล (HR THE NEXT GEN)

ฝ่ายบุคคล (HR THE NEXT GEN)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

ผู้จัดการศูนย์บริการ รถยนต์ ( สุราษฎร์ )

ผู้จัดการศูนย์บริการ รถยนต์ ( สุราษฎร์ )

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

ผู้จัดการขาย NISSAN นครศรีธรรมราช

ผู้จัดการขาย NISSAN นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

Account Manager

Account Manager

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

ที่ปรึกษาการขาย NISSAN (สาขา สุราษฎร์ธานี )

ที่ปรึกษาการขาย NISSAN (สาขา สุราษฎร์ธานี )

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

Sale Specialist BYD สุราษฎร์ธานี

Sale Specialist BYD สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

ช่างบริการรถจักรยานยนตร์

ช่างบริการรถจักรยานยนตร์

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

ช่างเทคนิค / ช่างเครื่องกล รถยนต์

ช่างเทคนิค / ช่างเครื่องกล รถยนต์

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

Customer Relation Specialist and Online marketing (BYD)

Customer Relation Specialist and Online marketing (BYD)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

หัวหน้าขยายงาน(เมืองสุราษร์ธานี)

หัวหน้าขยายงาน(เมืองสุราษร์ธานี)

บริษัท 168 บริหารสินทรัพย์ จำกัด

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

Online Marketing (ด่วน)

Online Marketing (ด่วน)

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

Marketing Manager - BYD Surat

Marketing Manager - BYD Surat

บริษัท เอส แอสเซ็ท จำกัด (S ASSET)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

ONLINE MARKETING SPECIALIST - BYD SURAT

ONLINE MARKETING SPECIALIST - BYD SURAT

บริษัท เอส แอสเซ็ท จำกัด (S ASSET)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

Customer Relation Specialist and Online marketing (BYD)

Customer Relation Specialist and Online marketing (BYD)

บริษัท เอส แอสเซ็ท จำกัด (S ASSET)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.