ค้นหาจากงานประเภท
เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
ดูแลม้า ทำความสะอาดอานม้า ให้อาหาร พาม้าเดินเล่น และอาบน้ำให้ม้า
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
งานขายปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีเกษตร
บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ดูแลรักษาภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ดูแลการใส่ไม้ดอก-ไม้ประดับ การจัดสวน 2 ดูแลความสะอาดของสวนโดยรอบภายในไร่ และบ้านพักรับรองต่างๆ ภายในไร่ 3 ดูแลต้อนรับแขกของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานในส่วนหน่วยงานราชการ 4 ดูแลเรื่องสัญญาณอินเตอร์เนต ไฟฟ้า ประปา เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายให้แจ้งซ่อม 5 ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเรือนเพาะชำ ตามโรงเรือนต่างๆ ที่กำหนดไว้ 6 ดูแลเรื่องเวลาเช้า-ออก พนักงาน โดยถ่ายรูปส่งไลน์เข้ากลุ่มแจ้งเตือนเวลาเข้า-ออกพนักงาน 7 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : วังน้ำเขียว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.วางแผนและจัดทำคอนเท้นท์เกี่ยวกับการเกษตร หรือที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (คอนเท้นท์ข้อมูลและคอนเท้นท์ภาพวิดีโอ) 2.วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า งานจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าใหม่ \\ และลูกค้าปัจจุบัน 3.จัดทำคู่มือขายและส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน ในการตอบข้อซักถาม เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า 4.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขา
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ทำระบบจัดการน้ำ การปลูกลงแปลง ถนนหนทาง 2 ดูแลระบบโซล่าเซลล์ และงานไฟฟ้า ประปา ภายในไร่ พร้อมทั้งบ้านรับรองผู้บริหาร 3 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 425-431/วัน
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ใส่ปุ๋ยผลผลิต พืช ผักผลไม้ 2 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 375-406 บาท ต่อวัน
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ปฏิบัติงานในไร่ทั่วไป เช่นรดนำ้ต้น / ถอนหญ้า เป็นต้น 2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน 325-350 บาท ต่อวัน
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.นำเสนอขายสินค้า 2.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.นำความรู้และประสบการณ์ มาแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ติดต่อประสานงานเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ 5.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ 6.รักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ 7.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า และบริการหลังการขาย / ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 8.ผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ซุพีเรีย โกล จำกัด
ศึกษา วิจัย ค้นคว้า พัฒนา การเพาะปลูกพืชด้วย ระบบ Plant factory จัดทำ และตรวจสอบระบบคุณภาพ เช่น GAP ISO, Organic certificate ฯลฯ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก ทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ ควบคุมการผลิตพืชให้เป็นไปตามาตรฐาน นำเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซุพีเรีย โกล จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000 บาท
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย - จัดทำแปลงสาธิตและประชุมเกษตรกร - เก็บข้อมูลทางการตลาดระดับเกษตรกร
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 252 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 26 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.