ค้นหาจากงานประเภท
สรั่งปากเรือ ต้นกลเรือ กะลาสีเรือ
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.รับผิดชอบหน้าที่แทนต้นกลเมื่อต้นกลไม่อยู่หรือติดภาระกิจอื่นๆ 2.รับผิดชอบการบริหารงานรองจากต้นกล และควบคุมช่างกลในเรือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามคำสั่งของต้นกล 3.รอบรู้การใช้เครื่องจักรทั้งหมดในเรือ ใช้และซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ต้นกลมอบหมายให้โดยเฉพาะ 4.ดูแล ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับเครื่องจักรใหญ่ ส่วนประกอบตัวเรือ เครื่องงจักรช่วย ระบบท่อ และปั๊มต่างๆ 5.รายงานให้ต้นกลทราบทันทีเมื่อเครื่องจักร ระบบท่อ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของเรือเกิดความผิดปกติ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000+
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ควบคุม ดูแลสั่งการ 2.นำเรือ การระวังรักษาเรือและระวังความปลอดภัยของเรือและผูโดยสาร 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยประจำเรือที่มีอยู่ 4.ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ตนเองรับผิดชอบ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ 2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอนรองล้อรถออกเมื่อรถเคลื่อนขึ้นจากเรือ 3. ทำการส่งเชือกเรือให้พนักงานท่าขณะเรือเข้าเทียบท่าและรับเชือกเรือกลับขณะเรือออกจากท่าเรือ รวมถึงดูแลการจัดวางเชือกรองล้อรถระหว่างแรมป์หัวเรือโดยทำงานร่วมกับพนักงานท่า 4. ทำความสะอาดตัวเรือทั้งภายในและภายนอกเรือ รวมถึงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับแผนกปากเรือตามระเบียบเรื
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน
1

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.