ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1.ประสานงานโครงการ 2.รายงานความคืบหน้าโครงการ 3.ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายติดตั้ง 4.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาของพนักงานในกะ การปฏิบัติทำงานบริเวณสายพานขาออก อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ -วางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ -ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน รายงานการซ่อมบำรุงท่าอากาศยานดอนเมือง ทุกขั้นตอนให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ -ติดต่อประสานงานโดยตรงกับผู้ว่าจ้างในก
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
รายละเอียดงาน 1. วางแผนโครงการ ทั้งแผนงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา 2. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 3. ควบคุมงานติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและได้ตามมาตรฐานสากล 4. ควบคุมผู้รับเหมารายย่อย 5. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาเป็นอย่างดี 6. จัดทำแบบและเคลียร์แบบ Shop Drawing ได้ 7. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 8. ตรวจสอบควบคุมและดูแลการติดตั้งงานระบบให้เป็นไปตามแผนงาน 9. ตรวจสอบความปลอดภัยในหน
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
บริหารควบคุมงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้เวลาที่กำหนด
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
– ควบคุมงานด้านสายสัญญาณ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร – วางแผนการทำงานด้านการออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมไฟฟ้า – ออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้า เครือข่ายและสายส่ง รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง หรืออื่นๆ ตามความต้องการใช้งาน - ออกแบบงานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
- ดูแลงานด้านวิศวกรรมภายในโรงงาน -วันและเวลาเปิดทำการ : วัน…จันทร์ ถึง วัน…เสาร์………เวลา 8.00 น. ถึง…18.00….น. --------------------------- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158587 ต่อ 602 www.hrscservice.com www.hrscjobs.com ---------------------------------- สวัสดิการ : เบี้ยขยัน 400 บาท/เดือน ค่าข้าวกลางวัน วันละ 25 บาท เงื่อนไข ไม่มาสาย หรือหยุดงาน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท ถึง 20,000บาท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
site engineer วิศวกรประจำโครงการ
บริษัท ภูเก็ตออโต้เกท จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000+
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์  จำกัด
วิเคราะห์และประเมินผลการซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับวางแผนการพัฒนาระบบการทำ Privative Maintenance ของระบบประกอบอาคาร วิเคราะห์และทำการตรวจวัดคุณภาพงานให้บริการ และประเมินผลเพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา/ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และเครื่องจักร บริหารและควบคุมงบประมาณของงานซ่อมบำรุงของโครงการ วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในงานด้านการจัดการพลังงานในอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลและควบคุมงานด้านระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดทำร
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตตรา   อัตราค่าจ้าง : 40,000-60,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
Job Highlights : เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตรวจสอบติดตาม Plant performance ของ Solar PV Power Plant และ EV charger ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของผู้รับเหมา (ติดตั้ง ปฏิบัติการ และ ซ่อมบำรุง) วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน และนำเสนอข้อมูล Job Description : • ประเมินผลผู้ขาย/ผู้รับเหมา • ติดตามตรวจสอบการผลิต และ การใช้งาน • รายงาน report (การผลิต การใช้ และ ซ่อมบำรุง) ประจำเดือน ของระบบ Solar และ EV charger • ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงเบื้องต้น เพื่อความพร้อม
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 659 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 66 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.