รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรขาย Sale Engineer
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
- ติดต่อประสานงานงาน กับ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ - งานระบบประปาทั้งหมด - สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ พูด อ่าน เขียน ดูแลสินค้าโรงานและสินค้านำเข้า -สินค้าโรงงาน : มอเตอร์ไฟฟ้าและปั้มน้ำ (THAISIN MOTOR MANUFACTURING) -สินค้าโรงงาน : ท่อ HDPE มิเตอร์น้ำและอุปกรณ์ PVC (SIAMPATTANAPONG)
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1-2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและตามโครงสร้างบริษัท ไม่รวม คอมมิชชั่น
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
Sales Engineer (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) - รับผิดชอบขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนด - มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนเอง - วางแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้า เตรียมข้อมูลลูกค้า สินค้าสาธิต อธิบายงานได้ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบขอซื้อ เป็นต้น - หาข้อมูลลูกค้าใหม่ เข้าแนะนำตัว แนะนำบริษัท และสินค้าแก่ลูกค้าใหม่ วิเคราะห์ศักยภาพและติดตามงานของลูกค้าใหม่ - เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวของตลาด เ
บริษัท โบยาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน+คอมมิชชั่น+สิทธิประโยชน์ตามตำแหน่งงาน
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทฯ สำหรับลูกค้า โดยรักษายอดขายตามที่บริษัทกำหนดให้ 2. นำเสนอขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ สรรหาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 3. ออกพบลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี,เพิ่มยอดขาย,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ 4. สื่อสารกับหน่วยงานภายในและลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วง 5. ประชุมแผนการขาย จัดเตรียมรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้การขายเป็นไปตาม เป้าหมาย 6. จัดทำข้อเสนอ/ใบเสนอราคา และเจรจาต่อรอง
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
1. ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทฯ สำหรับลูกค้า โดยรักษายอดขายตามที่บริษัทกำหนดให้ 2. นำเสนอขายสินค้าและบริการ ของบริษัทฯ สรรหาลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้าเก่า 3. ออกพบลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี,เพิ่มยอดขาย,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ 4. สื่อสารกับหน่วยงานภายในและลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วง 5. ประชุมแผนการขาย จัดเตรียมรายงานรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อให้การขายเป็นไปตาม เป้าหมาย 6. จัดทำข้อเสนอ/ใบเสนอราคา และเจรจาต่อรอง
บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
1. วางแผนกลยุทธ์การขาย หาลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท และติดตามงานจากลูกค้า 2. เข้าพบลุกค้า เพื่อเสนอขายและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท 3. ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในการใช้สินค้า 4. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 5. ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด **มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
บริษัท แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น ดาต้า ซิสเท็มส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
- เป็นหัวหน้าผู้แทนในการขายและสร้างฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีตู้อัดประจุไฟฟ้า - เป็นหัวหน้าผู้แทนในการติดต่อเจรจากับตัวแทนผู้ผลิตเครื่องขาร์จรถยนต์ไฟฟ้า - ทำงานอย่่างใกล้ชิดกับ Wallbox APAC และ Wallbox Spain สื่อสารและส่งเสริมความสัมพันธ์ในตัวสินค้าและการขายให้บรรลุผลลัพธ์ - เป็นผู้นำในการ Lead Product เครื่องขาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เสนอข้อมูลให้ลูกค้า - สร้างทีมงานขายในการขายสร้างฐานลูกค้าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า - วางแผน กำหนดเป้าหมายจำหน่ายสำหรับลูกค้าและ Dealer และจัดลำด
บริษัท พีพีดี เกรทเท็สต์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 70,000 บาท
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดงาน • วางแผนเข้าพบลูกค้า และขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอขายสินค้าอุตสาหกรรม (ปั๊มของเหลว ปั๊มสุญญากาศ เครื่องช่วยยก) • รวบรวมข้อมูล ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เช่น ราคา คุณสมบัติสินค้า การส่งเสริมงานขาย • รายงานผลการทำงานและผลการขาย และความเคลื่อนไหวของตลาดรายเดือน • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท เช่น งานสัมมนา งานแสดงสินค้า • ร่วมวิเคราะห์การให้เครดิตลูกค้า และติดตามการชำระงานของลูกค้ากรณีค้างชำระเกินกำหนด
บริษัท เอต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-20,000 บาท
วันที่ : 11 มิ.ย. 2566
งาน P.SPP Ranong Co., Ltd.
- แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม - ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจหลักการหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี - ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ หาข้อมูล ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพงานผลิตของลูกค้าทั้งเก่าเเละใหม่ได้อย่างมีหลักการเเละมีประสิทธิภาพ - ทำหน้าที่สนับสนุน-ประสานงานงานด้านคุณภาพทางวิศวกรรมแก่ฝ่ายขายและฝ่ายบริการลูกค้า ตลอดจนลูกค้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้ร
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : เมืองนครศรีธรรมราช
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ++
วันที่ : 10 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
1. ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 2. ระบุความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการและนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ 3. ติดตามความก้าวหน้าของงาน นำเสนองาน และหาโอกาสในการเพิ่มยอดขาย 4. ขยายฐานลูกค้าใหม่ และติดตามลูกค้าเดิม เพื่อให้เกิดการบริการอย่างต่อเนื่อง 5. ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม และทำ Technical support เพื่อปิดงานขาย 6. ศึกษาข้อมูลคู่แข่งนำมาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000 บาท (ไม่รวมรายได้อื่น)
วันที่ : 10 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
ลักษณะงานโดยสรุป 1) ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ 2) นำเสนอ แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวกรรมให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯได้ 3) ประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกให้การติดตั้งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4)ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาติ 4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า 5) ปิดการขาย
บริษัท เอเอสจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามอัตราเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 10 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 275 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 28 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.