ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
- บริหารและวางแผนกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ด้านงานรักษาความปลอดภัย - บริหารต้นทุนงานรักษาความปลอดภัย
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
1 ศึกษาแผนการทำงาน / ติดตามผลประเมินผล และปัญหาการทำงานของส่วนงานเร่งรัดหนี้ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 2 กำหนดรูปแบบการติดตามการทำงาน ปรับปรุงรูปแบบการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้า (Supervisor) ให้ตรงตามแผนการงาน พร้อมสร้างเครื่องมือที่สามารถวัดผลการทำงานได้อย่างชัดเจน 3 วิเคราะห์ปัญหาทางด้านนโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กร 4 ให้ความคิดเห็น คำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารงานแก่ระดับบริหาร หัวหน้างาน (Supervisor) 5 ร่วมพัฒนาองค์กรในทุกด้านการบริหาร 6 ช่วยจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิ
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1. บริหารการจัดการอาคารชุดให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและคณะกรรมการ 2. จัดประชุมคณะกรรมการ , ประชุมใหญ่สามัญ-วิสามัญ 3. บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร 4. บริหารจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย 5. ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่าย 6. ให้บริการลูกค้า
บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1. บริหารจัดการยอดขายของสาขาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย 3. บริหารจัดการ Stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 4. ดูแลและบริหารจัดการพนักงานภายในสาขา 5. บริหารการจัดเรียงสินค้าตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
1. บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. บริหารจัดการ Stock สินค้าให้เพียงพอต่อการขาย 3. บริหารจัดการการจัดส่งสินค้า 4. สรุปรายงาน/วิเคราะห์/นำเสนอ และร่วมประชุมกับผู้บริหาร 5. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เขื่องใน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย จำกัด
1.เป็นที่ปรึกษา ตรวจสอบ ติดตาม สรุปงานด้านความเสี่ยงของสาขาทั้งหมดในเครือบริษัท 2.ออกปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานตามแผนที่กำหนด 3.ดูแล ประสานงานของฝ่าย 4.รวบรวมข้อมูล ติดตามงาน 5.ร่วมวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนางานในฝ่าย
บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
- ปฏิบัติงานเปิด ปิด ระบบสาธารณูปโภคให้รับรองการใช้สถานที่ ห้องจัดงาน อุปกรณ์ และข้อมูลการใช้งาน ถูกต้อง ครบถ้วน · - ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานระบบประกอบอาคารของศูนย์ ประกอบด้วย งานเตรียมความพร้อมพื้นที่จัดกิจกรรม และพื้นที่ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม Pre,& Post Meeting ประจำสัปดาห์ เพื่อรายงานความพร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ - ตรวจสอบ ควบคุมการซ่อมแซม บำรุงรักษา และประสานงานผู้รับเหมา ให้พร้อมบริการ ก่อนเริ่มงาน - ประสานงานกับฝ่ายอาคาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ วันจัดงาน กรณีสิ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด
- บริหารงานในส่วนบริหารนิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้าน - พัฒนาและขยายงานบริหารนิติบุคคล - จัดหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ในส่วนการบริหารงาน - ประเมินผลและสรุปรายงานการทำงาน
บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000-55,000 / เดือน + ส่วนแบ่งกำไรบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริหารหน้าร้านของสาขา ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามภายในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ให้ดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา - บริหาร ดูแลเกี่ยวกับคำสั่งซ่อมที่รอดำเนินการ - ดูแลเรื่อง KPI ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ฝึกอบรมพนักงานเรื่องผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า และนโยบายการรับประกันที่มีมาตรฐานสูง การจัดการศูนย์บริการ และ KPI การตรวจสอบปัญหาบริการรายวัน - ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่มีความซับ
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 32,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริหารหน้าร้านของสาขา ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามภายในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ ให้ดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา - บริหาร ดูแลเกี่ยวกับคำสั่งซ่อมที่รอดำเนินการ - ดูแลเรื่อง KPI ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ฝึกอบรมพนักงานเรื่องผลิตภัณฑ์ บริการลูกค้า และนโยบายการรับประกันที่มีมาตรฐานสูง การจัดการศูนย์บริการ และ KPI การตรวจสอบปัญหาบริการรายวัน - ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่มีความซับ
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 32,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 383 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 39 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.