ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
งาน บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
1. ควบคุม ดูแล การดำเนินงานทั้งโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการที่ได้รับมอบหมายสามารถแล้วเสร็จได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามงบประมาณโครงการ และกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. กำกับดูแลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน และแผนประจำสัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำเร็จของโครงการสอดคล้องกับแผนสำเร็จที่องค์กรวางไว้ 3. บริหารต้นทุนด้านต่างๆ ในการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องตามงบประมาณที่กำหนด 4. ให้คำปรึกษาและคำแ
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน Tumtook Group
ลักษณะงาน บริหารจัดการกระบวนการผลิต สิ่งพิมพ์ ควบคุม กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุม พนักงานในฝ่ายผลิต แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
Tumtook Group
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 45,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ: ฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำ ปฏิบัติงาน : แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - ควบคุม ดูแล และบริหารทีมงาน รวมทั้งหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินการจัด Conference หรืองานสัมมนาขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนส่งมอบงานให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด ความรับผิดชอบในงาน : - กำหนดมาตรฐานการทำงาน บริหารทีมงานทั้งภายในและภายนอก ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่บริษั
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ระหว่าง 35,000 บาทถึง 40,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์บริการ ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และข่าวสารผลิตภัณฑ์แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรและบุคคลภายนอก ดำเนินงานนโยบายของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหาร สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : เมืองกระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000+
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
บริหารและกำกับการทำงานของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ดูแลด้านยอดขายให้เป็นตามเป้าหมายการบริหารลูกค้า , พนักงาน , สินค้าคงคลังป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดยอดสูญเสีย ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน , ควบคุมค่าใช้จ่าย , พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงาน กับสำนักงานใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและการบริการลูกค้า 1. ทำการวิเคราะห์และวางแผนยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 2. นำค่าใช้จ่ายที่ได้รับเป้าหมาย มาวางแผนให้ควบคุมไม่ให้เกินเป้าที่กำหนด 3. บริ
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
บริหารและกำกับการทำงานของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ดูแลด้านยอดขายให้เป็นตามเป้าหมายการบริหารลูกค้า , พนักงาน , สินค้าคงคลังป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดยอดสูญเสีย ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน , ควบคุมค่าใช้จ่าย , พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงาน กับสำนักงานใหญ่เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและการบริการลูกค้า 1. ทำการวิเคราะห์และวางแผนยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 2. นำค่าใช้จ่ายที่ได้รับเป้าหมาย มาวางแผนให้ควบคุมไม่ให้เกินเป้าที่กำหนด 3. บริ
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
REALGYM สาขาสายไหม - 1 ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับและดูแลลูกค้าภายในยิม สื่อสารและบริการกับลูกค้า - บริหารจัดการยิมและบริเวณพื้นที่จำหน่ายสินค้า แนะนำสินค้า พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์ภายในยิม - อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของลูกค้า - จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า - บริหารจัดการสินค้าคงคลังและหน้าร้าน ประมาณการการสั่งสินค้าภายในสาขา - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา รวมทั้งสินค้า - ผลักดันยอดขายภายในสาขา พร้อมดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง - ตรวจเช็คความ
บริษัท แฮงแทกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000-60,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
REALGYM พระราม5 - 1 ตำแหน่ง REALGYM คลองสามวา - 1 ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับและดูแลลูกค้าภายในยิม สื่อสารและบริการกับลูกค้า - บริหารจัดการยิมและบริเวณพื้นที่จำหน่ายสินค้า แนะนำสินค้า พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์ภายในยิม - อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของลูกค้า - จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า - บริหารจัดการสินค้าคงคลังและหน้าร้าน ประมาณการการสั่งสินค้าภายในสาขา - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา รวมทั้งสินค้า - ผลักดันยอดขายภายในสาขา พร้อมดำเนินการติดตามอย
บริษัท แฮงแทกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000-60,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ซายน์เทค จำกัด
1. บริหารทีมงานขายหน่วยงานราชการเขตกทม. และต่างจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2. ช่วยแนะนำวิธีการขาย และช่วยปิดการขาย 3. ออกพบลูกค้าบางช่วงเวลา กับพนักงานขาย
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ยังไม่รวมคอมมิชชั่น & เงินรางวัล, ค่าพาหนะ
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการสรรหาและการรับสมัครพนักงานใหม่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานและการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล วางแผนและพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแล งานธุรการของบริษัท ฝ่ายบุคคล • จัดการและดำเนินการ กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร • วางแผน และร่วมกำหนดโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างเงินเดือน • ดำเนินงาน และบริหารงาน ด้านผ
บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท ++
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 368 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 37 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.