ค้นหาจากงานประเภท
นักเทคนิคการแพทย์
งาน บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
- ดูแลให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ อยู่ประจำสาขา (ทำงานเวลาปกติ ไม่ต้องทำ OT ไม่ต้องขึ้นเวร) -ศูนย์บริการ 6 สาขา ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ เพชรเกษม สุขุมวิท สีลม พัฒนาการ และสีลม
บริษัท พาธแล็บ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000++
วันที่ : 10 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เทิดไท้ จำกัด
1. ปฎิบัติงานหลักในห้อง ธนาคารเลือด 2. เจาะเก็บ ตรวจสอบ จัดเตรียมสิ่งตรวจให้เหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ตามรายการทดสอบของหน่วยงาน 3. ปฎิบัติงานตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจตามรายการ 4. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตามรายการ 5. ปรับการตั้งค่าเครื่องบีบโลหิตเพื่อให้สามารถใช้งานได้ 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 7. มีงาน onsite นอกสถานที่ทั้ง กทม. และ ตจว.
บริษัท เทิดไท้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท
วันที่ : 10 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
• เป็นผู้ช่วยเหลือนักรังสีเทคนิค ในการให้บริการด้านรังสีเทคนิคแก่ผู้ป่วย • เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์รังสี ตามที่ได้รับมอบหมาย • ให้บริการผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของนักรังสีเทคนิค • รายงานและเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 10 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)
บริษัท ไทยเว็ทแลป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 9 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Chemistry, Hemotology, Serology และ Microscopy) และควบคุมคุณภาพทั้ง IQC และ EQC และความถูกต้อง 2. ตรวจสอบการรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผลและในระบบอิเลคทรอนิคส์ 3. ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้พร้อมต่อการใช้งาน 4. ทบทวนกระบวนการทำงาน และพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ควบคุมคุณภาพ และความถูกต้อง 2. ตรวจสอบการรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผลและในระบบอิเลคทรอนิคส์ 3. ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้พร้อมต่อการใช้งาน 4. ทบทวนกระบวนการทำงาน และพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และควบคุมคุณภาพ และความถูกต้อง 2. ตรวจสอบการรายงานผลการวิเคราะห์ในใบรายงานผลและในระบบอิเลคทรอนิคส์ 3. ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ และสารเคมี ให้พร้อมต่อการใช้งาน 4. ทบทวนกระบวนการทำงาน และพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
- มีความรู้ในส่วนงานห้องปฏิบัติการ เช่น Chemistry , Immunology, Hematology, Microscopy - รับผิดชอบงานในส่วนของ LIS ของห้องปฏิบัติการ - มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์มาประยุกต์ในการทำงาน - Support งานด้านไอที สารสนเทศ
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 9 มิ.ย. 2566
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานรังสีวินิจฉัย,Special x-ray,General x-ray,CT,MRT,ETC
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร/ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
-เพื่อดำเนินการรับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และตัวอย่างเพื่อการทดลอง การดูแลและสอบเทียบเครื่องมือ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -เน้นการประสานงานภายในและภายนอกขององตค์กร -การจัดทำ Product Knowledge ของแผนก เพื่อให้การดำเนินการภายในและภายนอกแผนกเป็นไปได้อย่างดี -การจัดทำกระบวนการ IC -การควบคุมเวลาในการติดตามผลตรวจและการประสานงานควบคุมบริษัทให้ดีขึ้น -ประสานงานและการจัดตั้งศูนย์แล็บกับองค์กรต่างๆ -สนับสนุนการใช้เครื่องมือเอ็กซ์เรย์และเครื่องมือ CT Scan และเครื่องมื
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง (เงินเดือน+ใบประกอบ)
วันที่ : 9 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน.
1 2

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.