ค้นหาจากงานประเภท
จัดซื้อ คลังสินค้า logistics
จัดซื้อสินค้า ติดต่อประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ ประสานงานกับทางช่างในการทำ Keyplan & Boq เพื่อทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า ประสานงานกับทางเซลล์ บริษัท เพื่อทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
บริษัท ไฟน์ จูนนิ่ง จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ต่ำกว่า 14,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถ
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงานเบื้องต้น ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น • วางแผน-ติดตาม-ประสานงานการผลิตสินค้าหมวก กระเป๋าผ้า ร่ม และของพรีเมี่ยมอื่นๆของบริษัทฯ • ติดต่อประสานงานกับ Supplier และเจรจาต่อรองการจัดซื้อต่างๆที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจรายละเอียดงานก่อนดำเนินการสั่งผลิต โดยประสานงานกับฝ่ายขาย-กราฟฟิค • ทำสเปคงานสั่งผลิตต่างๆ หรือประสานงานจัดซื้อ-ขายบ้างในบางกรณี • จัดทำสรุปรายงานให้ ผจก.
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000-24,000 up ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานเกี่ยวกับการ วางแผน-ติดตาม-ปราสานงาน-เจรจาต่อรอง การผลิตสินค้าของบริษัทฯและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดงานเบื้องต้น • วางแผน-ติดตาม-ประสานงานการผลิตสินค้าหมวก กระเป๋าผ้า ร่ม และของพรีเมี่ยมอื่นๆของบริษัทฯ • ติดต่อประสานงานกับ Supplier และเจรจาต่อรองการจัดซื้อต่างๆที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจรายละเอียดงานก่อนดำเนินการสั่งผลิต โดยประสานงานกับฝ่ายขาย-กราฟฟิค • ทำสเปคงานสั่งผลิตต่างๆ หรือประสานงานจัดซื้อ-ขายบ้างในบางกรณี • จัดทำสรุปรายงานให้ ผจก.และSupp
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000-24,000up ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ รายละเอียดงานเบื้องต้น • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน • ติดต่อประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานลูกค้า Supplier วางแผนการจัดส่งและตามเอกสารต่างๆกับลูกค้า • วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรได้ • หน้าที่อื่นๆในส่วนของงานบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี, การเงิน, ประสานงานต่างๆ รายละเอียดงาน • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน • ติดต่อประสานงานวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า • ประสานงานลูกค้า Supplier วางแผนการจัดส่งและตามเอกสารต่างๆกับลูกค้า • วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรได้ • หน้าที่อื่นๆในส่วนของงานบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.ติดต่อ เจรจา เปรียบเทียบ และประสานงานกับผู้ขาย 2.สรรหา Supplier และประสานงานการจัดซื้อทั้ง Food / NonFood และกำหนดส่งสินค้าให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 3.งานด้านเอกสารและอื่นๆ
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 18,000
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน SEE FAH Group Co., Ltd.
1.ตรวจเช็คจำนวนสต็อคสินค้าให้ถูกต้อง 2.ทำการเบิก-จ่าย ตามเอกสาร 3.ตรวจสอบสินค้าที่จะจัดส่งตามสาขาให้ถูกต้อง 4.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 5.ควบคุมสต๊อคสินค้ารวมถึงอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของสาขา 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
SEE FAH Group Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบสินค้าให้ครบถ้วน จากใบ จัดเก็บ (LO) - ตรวจนับสินค้า จากใบรับสินค้า (LO) ดูรหัส บาร์โค้ดสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสินค้าเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่สินค้าผลิต ก่อนรับเข้าคลังสินค้าทุกครั้ง - ตรวจสินค้าเก็บเข้า Picking หรือสต็อก ต้องติดบาร์โค้ดสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดทุกตัว - จัดหมวดหมู่ประเภทของสินค้า เข้าเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกครั้งที่มีการเก็บสินค้าหรือจัดเรียงสินค้าที่คลังสินค้า บริหารพื้นที่ในคลังให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลสินค้าในคลังสินค้าไม่
บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
จัดซื้อ/ติดต่อประสานงานลูกค้าและช่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : มีประสบการณ์15000ขึ้นไป
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
จัดเตรียมสินค้า รับสินค้าเข้าและออกคลังสินค้า
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2007 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 201 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.