1.ศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาการทำงานในฝ่ายวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนก ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาล ฯ พร้อมบริหารอัตรากำลังตามตารางเส้น 2. กำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการรักษาพยาบาลข
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา แนวโน้ม ความต้องการด้านวิชาการพยาบาลเพื่อประกอบการวางแผน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ 2.ติดตามประเมินผลและสรุปผล วิเคราะห์และวิจัยทางด้านวิชาการพยาบาล 3.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ดูแลกำกับงานด้านการตลาด ระบบงานจัดกิจกรรมต่างๆ ของการตลาด ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการพยาบาล รับผิดชอบบริหารจัดการภารกิจด้านการพยายาลของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพคุ้มค่าใช้จ่าย ใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
เป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด ทำแผล และตัดไหม จัดเตรียมอุปกรณ์และห้องผ่าตัดให้พร้อมก่อนการผ่าตัด ดูแลเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เปิดเส้นสำหรับให้IV ดูแลให้คำแนะนำคนไข้ทั้งก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. วิเคราะห์ วางแผน และจัดทําโครงการ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สาธารณสุขให้กับพนักงานในบริษัท เช่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น 2. จัดการ ดูแล และประสานงานใน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
รับผิดชอบงานจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ จัดซื้อ จัดหา วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในในโรงพยาบาลให้มีคคุณภาพที่เหมาะสม ติดต่อประสานงาน Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก ติดตาม ตรว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.