ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อนำส่งภาษี - เก็บรายละเอียด เพื่อปิดงบการเงิน - งานเอกสาร ทั่วไปในแผนก
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 3 ด่วน   เงินเดือน : 18,000-27,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- รับ Order จากลูกค้า - จัดทำรายการซื้อ - ขายสินค้า พร้อมทั้งทำรายงานส่งฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้ได้ตามนโยบายของทางองค์ก
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000-16,000 (ยังไม่รวมคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ขายทองรูปพรรณหน้าร้าน
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 5 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป (ไม่รวม Incentive)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ขับรถให้ผู้บริหาร ไปสถานที่ต่างๆ - บำรุงดูแล รักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ช่วยขับรถส่วนกลาง และงานอื่นที่มอบหมาย - บ้านนายอยู่เส้นวงแหวนตลิ่งชัน
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : 15,000(ไม่รวม โอที)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ดูแลงานเอกสารด้านการบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ทำรายการรับ - จ่าย ฯลฯ
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ดูแลระบบเครือข่ายภายในบริษัทและสาขา - ดูแลระบบเซิฟเวอร์และซิสเต็มที่ใช้ภายในบริษัท - ออกแบบและปรับปรุงระบบเครือข่าย - แก้ไขปัญหาด้านเครือข่าย - พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ดูแลรับผิดชอบในการผลิตทองคำให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 100 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : 9.500 ขึ้นไป (ไม่รวมเงินพิเศษ)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.) ทำความสะอาดพื้นที่ตามที่กำหนด 2.) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10,000 บาท ขึ้นไป ผ่านทดลองงานเงินพิเศษ 2,500
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. ตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับทั้งภายในและภายนอก 3. Update นโยบาย กฎระเบียบต่
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 - 20,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ควบคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมาโครงการบ้านจัดสรร ให้ได้ตามแผนและมาตรฐาน
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- สำรวจความต้องการฝึกอบรม Trainig Need - ทำ Career Path - ดำเนินการอบรมพนักงานทั้งภายใน ภายนอก และวางแผนฝึกอบรมประจำปี - จัดทำรายงานและสรุปผลฝึกบรมในแต่ละหลักสูตร - จัดกิจกรรมสันทนาการ และประสา
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงาน -ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ -กระทบยอด Bank Statement
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-ดูแลจัดเตรียมอาหารให้กับครอบครัวผู้บริหาร (ประมาณ 10 คน) -ทำอาหาร ไทย - จีน ได้พิจารณาเป็นพิเศษ -มีที่พักให้
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน – ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากที่สุด – ต้องวิ
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-ต้อนรับส่วนหน้า -รับโทรศัพท์ และประสานงานภายในองค์กร -งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ควบคุมและกำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลพนักงาน 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล 3. ติดตั้งและทดสอบระบบจัดการฐานข้อมูล 4. รักษาป้องกันความปลอดภัยของข้อมูบตามมาตรฐาน 5.
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD) -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -กำหนด วางแผนงานออกแบบสินค้าใหม่ ประจำปี ตามเทรนด์สินค้า
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.