บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 และเป็นตัวแทนจำหน่ายเครน รถเฮี๊ยบ (รถบรรทุกติดเครน) จากประเทศสวีเดน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 เครน HIAB หรือเครนพับ ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเครนที่มีความแข็งแรง ทนทาน และใช้งานง่าย นอกจากรถบรรทุกติดเครน HIAB แล้ว บริษัทฯ ยังจำหน่ายสินค้าอื่น ๆ ได้แก่ เครน JONSERED, ชุดยกติดท้ายรถบรรทุก ZEPRO, ฮุกลิฟท์ MULTILIFT, รถกระเช้า VERSALIFT และ JCB

1. ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ จำกัด (สาขาหาดใหญ่) 54/1 หมู่ 8 ถนนลพบุรีราเมศร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
1 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท
2 ให้การสนับสนุน เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
3 สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4 รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หาทางแก้ใขปัญหาให้กับลูกค้า
5 รวมรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
6 ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนด
7 ให้คำปรึกษา/แนะนำ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ผู้ใต้บังคับบัญชา
8 ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสาขาตามนโยบายของบริษัท
9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

2. ผู้จัดการสาขาขอนแก่น

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สาขาขอนแก่น) 336 หมู่ที่ 20 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260

รายละเอียดของงาน
1 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
2 ให้การสนับสนุน เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
3 สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4 รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า หาทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
5 รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไข
6 ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ ที่กำหนด
7 ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก้ใขปัญหาต่างๆ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
8 ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสาขาตามนโยบายของบริษัทฯ
9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ไ้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

3. พนักงานขาย (สาขาขอนแก่น)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สาขาขอนแก่น) 336 หมู่ที่ 20 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260

รายละเอียดของงาน
1 ดูแลยอดขายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
2 ติดตามงานที่นำเสนอให้กับลูกค้าเก่าและใหม่
3 บริการด้านสินค้าให้กับลูกค้าตั้งแต่รับใบเสนอราคาจนส่งมอบสินค้า
4 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้
5 นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6 สอบถามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงในด้านการบริการและสินค้า
7 ส่งรายงานการขายให้กับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 เพศชาย/หญิง
 • 2 อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4 มีรถยนต์ส่วนตัว
 • 5 สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • 6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 7 มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานขาย (สาขาหาดใหญ่)

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ จำกัด (สาขาหาดใหญ่) 54/1 หมู่ 8 ถนนลพบุรีราเมศร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
1 ดูแลยอดขายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
2 ติดตามงานที่นำเสนอให้กับลูกค้าเก่าและใหม่
3 บริการด้านสินค้าให้กับลูกค้าตั้งแต่รับใบเสนอราคาจนส่งมอบสินค้า
4 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้
5 นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6 สอบถามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงในด้านการบริการและสินค้า
7 ส่งรายงานการขายให้กับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 เพศชาย/หญิง
 • 2 อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4 มีรถยนต์ส่วนตัว
 • 5 สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • 6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 7 มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานขาย (สาขาสุราษฎร์ธานี)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 126/8 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

รายละเอียดของงาน
1 ดูแลยอดขายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
2 ติดตามงานที่นำเสนอให้กับลูกค้าเก่าและใหม่
3 บริการด้านสินค้าให้กับลูกค้าตั้งแต่รับใบเสนอราคาจนส่งมอบสินค้า
4 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้
5 นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6 สอบถามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงในด้านการบริการและสินค้า
7 ส่งรายงานการขายให้กับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 เพศชาย/หญิง
 • 2 อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4 มีรถยนต์ส่วนตัว
 • 5 สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • 6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 7 มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานขาย (โรงงาน)

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (โรงงาน) 35/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รายละเอียดของงาน
1 ดูแลยอดขายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
2 ติดตามงานที่นำเสนอให้กับลูกค้าเก่าและใหม่
3 บริการด้านสินค้าให้กับลูกค้าตั้งแต่รับใบเสนอราคาจนส่งมอบสินค้า
4 แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้
5 นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6 สอบถามความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงในด้านการบริการและสินค้า
7 ส่งรายงานการขายให้กับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 เพศชาย/หญิง
 • 2 อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4 มีรถยนต์ส่วนตัว
 • 5 สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • 6 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 7 มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ช่างเทคนิค (สาขาสุราษฎร์ธานี)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ภาคใต้ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) 126/8 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

รายละเอียดของงาน
1 รับงานและแก้ไขงานซ่อม
2 จัดเตรียมเครื่องมือ เก็บเครื่องมือ ก่อนปฏิบัติงานและก่อนเลิกงาน
3 รายงานผลการซ่อมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับขี่รถยนต์ รถกระบะได้
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ และไปต่างจังหวัดได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
 • มีประสบการณ์ทำงานซ่อมเครื่องยนต์ หรือระบบไฮดรอลิก จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ช่างเทคนิค (สาขาขอนแก่น)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สาขาขอนแก่น) 336 หมู่ที่ 20 ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260

รายละเอียดของงาน
1 รับงานซ่อมและแก้ไขงานซ่อม
2 จัดเตรียมเครื่องมือ เก็บเครื่องมือ ก่อนปฏิบัติงานและก่อนเลิกงาน
3 รายงานผลการซ่อมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 2 วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3 ขับขี่รถยนต์ รถกระบะได้
 • 4 สามารถออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ และไปต่างจังหวัดได้
 • 5 ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
 • 6 มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมรถยนต์ หรือระบบไฮดรอลิค จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงานคลังสินค้า(โรงงาน)

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 35/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รายละเอียดของงาน
1 รับจ่ายสินค้า อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์
2 ขนถ่าย จัดเก็บสินค้า
3 ตรวจนับสต๊อก
4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 2 วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • 3 มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน ทำงานเป็นทีม
 • 4 สามารถขับรถยนต์ กระบะได้
 • 5 หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

10. วิศวกร

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (โรงงาน) 35/8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

รายละเอียดของงาน
1 สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายขาย
2 เขียนแบบสำหรัลผลิตและติดตั้ง
3 อบรมการใช้งานสินค้าให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1 เพศชาย/หญิง
 • 2 อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 4 ประสบการณ์ 0-10 ปี ยินดีรับผู้จบการศึกษาใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์

วิธีการรับสมัครงาน
นัดสัมภาษณ์ ที่ บริษัทเท่านั้น

บริษัท มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เลขที่ 96 ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-186-9706-11 ต่อ 246
แฟกซ์ : 02-7216486

ติดต่อ : คุณ ชาลิณี

http://www.midland-corp.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com