บ้านพักอาศัย
บ้านพักอาศัย
บ้านพักอาศัย
× บ้านพักอาศัย

1. แม่บ้าน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : 607 บาท/วัน (ผ่านทดลองงาน), 400 บาท/วัน (ทดลองงาน), +เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน (ผ่านทดลองงานและขยัน)

สถานที่ทำงาน : บ้านพักอาศัย

รายละเอียดของงาน
ลักษณะเวลาทำงาน
ตั้งแต่ 07:00 น. - 17:00 น.

หยุด 4 วัน/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ทำกับข้าวได้หลายเมนู
2.ดูแลเช็คของใช้ในบ้าน รวมทั้งสามารถสั่งซื้อของใช้ในบ้าน และของใช้ในครัวมาเตรียมทำกับข้าว
3.ดูแลทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย
4.ดูแลซักผ้า รีดผ้า พับผ้าจัดเก็บให้เรียบร้อย
5.ดูแลกวาดใบไม้ในสวนรวมถึงรดน้ำต้นไม้
6.สามารถติดต่อประสานงานกับช่างในกรณีของใช้ในบ้านชำรุด
7.ดูแลให้สุนัขทานข้าว 2 มื้อ (เช้า-เย็น) (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
8. ดูแลให้สุนัขทานยา ให้น้ำเกลือ ในกรณีที่น้องมียาประจำตัว (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
9.ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่พักสุนัขให้ สะอาด เรียบร้อย(ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
10.ดูแลปล่อยสุนัขให้ วิ่งเล่น ขับถ่าย เป็นรอบๆ (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
11.ดูแลทำความสะอาด เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข ในกรณีที่เปรอะเปื้อน (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
12.ดูแลทำความสะอาดผ้า หลังจากใช้เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
13.พาสุนัขไปหาหมอ (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาไทยได้
 • มีใจรักสุนัข
 • กระตือรือร้น ขยัน ทำงานไว ตั้งใจทำงาน
 • รักความสะอาด ชอบความเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
 • รับฟังคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานได้
 • ความซื่อสัตย์ นิสัยดี ไม่ก้าวร้าว เชื่อฟัง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ตรงต่อเวลา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า

2. พ่อบ้านเลี้ยงสุนัข 31 ตัว

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน : 607 บาท/วัน (ผ่านทดลองงาน), 400 บาท/วัน (ทดลองงาน 3 เดือน), OT = 134 บาท/วัน

สถานที่ทำงาน : บ้านพักอาศัย

รายละเอียดของงาน
ลักษณะเวลาทำงาน ต้องทำทั้ง 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 05:45 - 10:00 น. (เช้า)
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 12:45 - 16:00 น. (บ่าย)
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ 18:45 - 22:00 น. (ก่อนนอน) = OT

หยุด 4 วัน/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดูแลให้สุนัขทานข้าว 2 มื้อ (เช้า-เย็น)
2.ดูแลให้สุนัขทานยา ให้น้ำเกลือ ในกรณีที่น้องมียาประจำตัว
3.ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่พักสุนัขให้ สะอาด เรียบร้อย
4.ดูแลปล่อยสุนัขให้ วิ่งเล่น ขับถ่าย เป็นรอบๆ
5.ดูแลทำความสะอาด เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข ในกรณีที่เปรอะเปื้อน
6.ดูแลทำความสะอาดผ้า หลังจากใช้เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข
7.ดูแลอาบน้ำสุนัข วันละ 1 ตัว หรือตามความเหมาะสม ***มีเครื่องเป่าแห้ง
8.พาสุนัขไปหาหมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจรักสุนัข
 • ขยัน ทำงานไว ตั้งใจทำงาน
 • รับฟังคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานได้
 • ความซื่อสัตย์ นิสัยดี ไม่ก้าวร้าว เชื่อฟัง
 • มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า
 • เพศ : ชาย สัญชาติ : พม่า หรือ ไทย อายุ : ไม่เกิน 40 ปี
 • ฟัง พูด ภาษาไทย รู้เรื่อง

3. หัวหน้าแม่บ้าน

อัตรา : 1

เงินเดือน : 893 บาท/วัน (ผ่านทดลองงาน ),500 บาท/วัน (ทดลองงาน 3 เดือน), เงินพิเศษ 1,000 บาท/เดือน (ผ่านทดลองงาน

สถานที่ทำงาน : บ้านพักอาศัย

รายละเอียดของงาน
ลักษณะเวลาทำงาน
ตั้งแต่ 07:00 น. - 17:00 น.

หยุด 2 วัน/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ทำกับข้าวได้หลายเมนู
2.ดูแลเช็คของใช้ในบ้าน รวมทั้งสามารถสั่งซื้อของใช้ในบ้าน และของใช้ในครัวมาเตรียมทำกับข้าว
3.ดูแลทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย
4.ดูแลซักผ้า รีดผ้า พับผ้าจัดเก็บให้เรียบร้อย
5.ดูแลกวาดใบไม้ในสวนรวมถึงรดน้ำต้นไม้
6.สามารถติดต่อประสานงานกับช่างในกรณีของใช้ในบ้านชำรุด
7.ดูแลให้สุนัขทานข้าว 2 มื้อ (เช้า-เย็น) (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
8. ดูแลให้สุนัขทานยา ให้น้ำเกลือ ในกรณีที่น้องมียาประจำตัว (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
9.ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่พักสุนัขให้ สะอาด เรียบร้อย(ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
10.ดูแลปล่อยสุนัขให้ วิ่งเล่น ขับถ่าย เป็นรอบๆ (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
11.ดูแลทำความสะอาด เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข ในกรณีที่เปรอะเปื้อน (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
12.ดูแลทำความสะอาดผ้า หลังจากใช้เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
13.พาสุนัขไปหาหมอ (ในกรณีที่พนักงานไม่พอ)
14.สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.ถ้าเป็นคนไทย อ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาไทยได้ ถ้าเป็นต่างชาติ อ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาไทยพอได้
 • 2.มีใจรักสุนัข ไม่กลัวสุนัข
 • 3.กระตือรือร้น ขยัน ทำงานรวดเร็ว ว่องไว ไม่อืดอาด ตั้งใจทำงาน
 • 4.รักความสะอาด ชอบความเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
 • 5.รับฟังคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานได้
 • 6.ความซื่อสัตย์ นิสัยดี ไม่ก้าวร้าว เชื่อฟัง
 • 7.มีความรับผิดชอบสูง
 • 8.ตรงต่อเวลา
 • 9.มนุษยสัมพันธ์ดี
 • 10.ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า

4. หัวหน้าพ่อบ้านคนเลี้ยงสุนัข 31 ตัว

อัตรา : 1

เงินเดือน : 893 บาท/วัน (ผ่านทดลองงาน ), 500 บาท/วัน (ทดลองงาน 3 เดือน), OT= 134 บาท/วัน

สถานที่ทำงาน : บ้านพักอาศัย

รายละเอียดของงาน
⏱️ลักษณะเวลาทำงานที่ต้องทำ ต้องทำทั้ง 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 05:45 - 10:00 น. (เช้า)
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 12:45 - 16:00 น. (บ่าย)
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ 18:45 - 22:00 น. (ก่อนนอน)***มี OT จำนวน 134 บาท

หยุด 4 วัน/เดือนหยุด 2 วัน/เดือน

☘️หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ดูแลให้สุนัขทานข้าว 2 มื้อ (เช้า-เย็น)
2.ดูแลให้สุนัขทานยา ให้น้ำเกลือ ในกรณีที่น้องมียาประจำตัว
3.ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่พักสุนัขให้ สะอาด เรียบร้อย
4.ดูแลปล่อยสุนัขให้ วิ่งเล่น ขับถ่าย เป็นรอบๆ
5.ดูแลทำความสะอาด เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข ในกรณีที่เปรอะเปื้อน
6.ดูแลทำความสะอาดผ้า หลังจากใช้เช็ดตัว เช็ดเท้า สุนัข
7.ดูแลอาบน้ำสุนัข วันละ 1 ตัว หรือตามความเหมาะสม ***มีเครื่องเป่าแห้ง
8.พาสุนัขไปหาหมอ
9.เช็คสต๊อกของให้พร้อมใช้
10.สามารถวางแผนการทำงานให้เป็นระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาทางด้าน สัตวศาสตร์ หรือ มีประสบการณ์ดูแลสุนัข จำนวนมาก
 • มีใจรักสุนัข ไม่กลัวสุนัข
 • กระตือรือร้น ขยัน คล่องแคล่ว ทำงานไว ตั้งใจทำงาน ไม่ขี้เกียจ
 • รักความสะอาด ชอบความเรียบร้อย มีระเบียบวินัย
 • รับฟังคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานได้
 • ความซื่อสัตย์ นิสัยดี ไม่ก้าวร้าว เชื่อฟัง
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ตรงต่อเวลา
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า

วิธีการรับสมัครงาน
@Line => guy_gym

บ้านพักอาศัย
158 หมู่ 1 มบ.เพอร์เฟคมาสเตอร์พีซเลคไซด์ รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 096-878-3040
แฟกซ์ :

ติดต่อ : คุณธนกฤต เขมจิราวณิช

Jobs power By JobTH.com