บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮาริสัน จำกัด(มหาชน) ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม โดยทีมงานมืออาชีพ

1. Business Development

อัตรา : 3

เงินเดือน : 23,+++

สถานที่ทำงาน : อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
1.ลงพื้นที่สำรวจที่ดินที่ต่างๆ ตามโจทย์ของหัวหน้างาน และลูกค้า (เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล)
2.ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น เจ้าของที่ดิน
3.ติดต่อ ดำเนินการ และประสานงานกับกรมที่ดิน เช่นเช็คระวาง เช็คค่าโอน
4.งานอื่นๆที่เกี่ยวกับที่ดิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุระหว่าง 22-28 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่ เนื่องจากต้องใช้ลงสำรวจพื้นที่

2. Senior Online Marketing

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30,+++

สถานที่ทำงาน : อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการของบริษัท (เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล)
2.ทำงานด้าน Online Marketing เขียน Content สำหรับโพสใน Social Media
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 26-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้าน Marketing อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้าน Online Marketing และมีความสามารถในการเขียน Content

3. Admin Lead Control

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17+++

สถานที่ทำงาน : อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
1.จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า ดูแลและอัพเดทข้อมูลให้พร้อมสำหรับใช้งาน
2.ทำงานร่วมกับฝ่าย Marketing ในการขยายฐานลูกค้า
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 25-28 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้าน Marketing อย่างน้อย 1 ปี

4. Sales Coordinator

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17,+++

สถานที่ทำงาน : อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการของบริษัท (เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล)
2.ติดต่อ ประสานงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย หรือ หญิง
 • 2.อายุระหว่าง 23-25 ปี
 • 3.ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • 5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ในระดับดี
 • 6.สามารถคิดคำนวนตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว

5. Senior/Manager Human Resources

อัตรา : 1

เงินเดือน : 35+++

สถานที่ทำงาน : อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลและวางแผนภาพรวมของงานฝ่ายบุคคล
2.ดูแลงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลกรด้วยวิธีการที่น่าสนใจให้แก่บริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน business plus ได้
 • สามารถทำงานเชิงรุกได้
 • มีความรู้เรื่องกรมแรงงาน
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้ด้านการอบรมบุคลากร

6. Human Resources Admin

อัตรา : 1

เงินเดือน : 17+++

สถานที่ทำงาน : อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
1.สรรหาบุคลากรให้ตรงตามนโยบายของบริษัท
2.เก็บรวบรวม อัพเดทฐานข้อมูลของบุคลากรภายในบริษัท
3.ดูแลงานด้านกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงงานด้านสวัสดิการต่างๆ
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุระหว่าง 23-28 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือมากกว่า
 • ประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 1 ปี

7. IT Support

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25+++

สถานที่ทำงาน : อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลงาน system and infratructure
2.ดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย windows sever2012, firewall, backup และกู้คืนข้อมูล, งานกล้องวงจรปิด
3.support และแก้ไขข้อมูลให้กับ user ในด้าน hardware และ software
4.ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
5.จัดทำทะเบียนประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปผลดำเนินการ และการซ่อมบำรุง
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

8. Sale

อัตรา : 1

เงินเดือน : 23+++

สถานที่ทำงาน : อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

รายละเอียดของงาน
1.เสนอขายและปิดการขายที่ดินขนาดเล็ก
2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารเจรจาได้ในระดับดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ 2408-2410 ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-264-5666
แฟกซ์ :

ติดต่อ : K.Onjira

http://www.harrisonth.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com