บริษัท เลนโซ่ จำกัด
เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายยางรถยนต์ และ น้ำมันเครื่อง ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี

1. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด Online Marketing

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000.-20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานด้านการสื่อสารการตลาดOnlineทั้งหมด
Facebook Youtube Google

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร Online Marketing , Online Shopping
 • สามาารถตัดต่อสร้างสรรค์คลิปVDO ได้
 • ขับรถเป็น เดินทาง ต่างจังหวัดได้

2. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
เร่งรัดหนี้สิน,ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ติดตามตรวจสอบงานของพนักงานขาย ทำหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

3. Account Executive

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000.-20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ บางนา

รายละเอียดของงาน
หาลูกค้า ขายงานอีเวนท์ต่างๆ งาน online ประสานงานลูกค้า ให้งานประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบ ปริญญาตรี
 • มีใจรักงาน AE
 • ขยันอดทน
 • ทำงานไม่เป็นเวลาได้บ้าง
 • สื่อสารได้ดีพูดจารู้เรื่อง
 • มีประสบการณ์งานอีเวนท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค

อัตรา : ุ6

เงินเดือน : 25,000.-30,000.

สถานที่ทำงาน : ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก

รายละเอียดของงาน
ดูแลพนักงานขายในพื้นที่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปฎิบัติงานตรงตามแผนงานและนโยบายของบริษัทฯ ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ พบเยี่ยมลูกค้าอยู่เป็นประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการดูแลลูกทีมได้
 • แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักงานขาย
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • ตั้งใจทำงานจริงจัง
 • เดินทางต่างจังหวัดเป็นประจำได้ รู่จักเส้นทางเป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ขายยางรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
- บริหารงานฝ่ายบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี -ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาใกล้เคียง
 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 3- 5 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความเข้าใจในการวางแผนงานด้านบุคคล
 • สามารถสรรหา ฝึกอบรม และ บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

6. เลขานุการ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
งานด้านเลขานุการที่เกียวข้องทั้งหมด
งานเอกสารเกี่ยวกับ IMPORT,EXPORT
จดบันทึก นัดหมายงานต่างๆ ช่วยสนับสนุนงานต่างของผู้บริหารให้ราบรื่น
ประสานงานทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส เลขานุการ หรือ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีทักษะความรู้ในด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เขียน อีเมลติดต่อสื่อสารเป็นภาษาEngได้
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • มีความเข้าใจงานด้านเลขานุการ
 • มีทักษะในการสื่อสารกับผู้คน ติดตามประสานงานต่างๆ
 • ทำงานรอบคอบเรียบร้อย

7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำงานด้านออกบูธจัดแสดงสินค้านอกสถานที่
ติดต่อสั่งทำงานด้านป้ายโฆษณาต่างๆ
รับผิดชอบ เรื่อง Facebook และ สื่อ online marketing ต่างๆ
มีทักษะในการสื่อสารพูดคุข ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องต่างๆให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • บุคคลิกดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Word,Excel
 • มีความเข้าใจเรื่อง สื่อ online ต่างๆ
 • เดินทางต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
จัดทำเอกสารด้านจ่าย -รับ จัดทำรายงานภาษี ซื้อ-ขาย
นำส่งภาษี ภงด 3,53 ค่าคอมมิชชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี . สาขา การเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเงิน การบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงานขาย

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : รายได้ดีแต่ต้องตั้งใจทำงาน

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
เสนอขายน้ำมันเครื่องและยางรถยนต์ให้กับลูกค้า ร้านยาง อู่ ร้านอะไหล่ ทั่วไป
วางบิล เก็บเช็ค พูดคุยเสนอโปรโมชั่นต่างๆ ดูแลลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ หาลูกค้าใหม่ๆเพิ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย-หญิง อายุุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ตั้งใจทำงานจริงจัง ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก
 • มีระเบียบวินัยและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ขับรถยนต์ได้ มีหรือไม่มีรถยนต์ส่วนตัววิ่งงานไม่ใช่ปัญหา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายยางรถยนต์ หรือ น้ำมันเครื่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. สมุห์บัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานด้านบัญชีของบริษัทให้ถูกต้องเรียบร้อย
วางแผนงานด้านภาษีต่างๆ
ปิดงบการเงินของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี-โท. สาขา การบัญชี
 • เข้าใจรายละเอียดต่างๆของการทำงานด้านบัญชีเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการพูดคุยสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ
 • มีประสบการณ์ งาน สมุห์บัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี

11. ทนายความ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000.-20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพและต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานด้านกฎหมายต่างๆของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีตั๋วทนาย สามารถว่าความได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์งานเร่งรัดหนี้สิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและตรวจสอบ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด 335/5 หมู่ 9 ถ.บางนา ตราด กม19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

รายละเอียดของงาน
-บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัท กำหนดนโยบายและวางแผน กลยุทธ์งานด้านบัญชี การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท
-จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงผลทางการดำเนินงานระหว่างงวดและฐานทางการเงิน พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ในเชิงลึก รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ตรวจสอบการบันทึกทางบัญชีที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี ปรับปรุงแก้ไขรายการตรวจสอบความถูกต้องของการผ่านรายการตามมาตรฐานจากการรายงานทางการเงินไทยและข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ๆ
-กำหนดและทบทวนกระบวนการตรวจสอบ สอบทาน ทบทวนข้อมูลบัญชีและการเงิน บริหารความเสี่ยงทางการเงิน วางแผนบริหารทางการเงิน การจัดการ เงินสดและสภาพคล่อง จัดทำงบประมาณการทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว
-จัดทำประกันภัย จัดหาเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
-จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานของฝ่ายและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการทำงานจริง ข้อกำหนดของทางการและหลักวิธีการปฏิบัติของทางบัญชีที่อาจเปลี่ยนแปลง
-บริหารจัดการบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
-เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจภายในฝ่ายและระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทในการพัฒนารักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารบุคลากรในทีมไม่ต่ำกว่า 10 คน
 • มีประสบการณ์ประเภทธุรกิจผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
 • ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารทางด้านบัญชีและการเงินมาในช่วงระยะเวลา 3ปี ใน 5 ปี ล่าสุด มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทางบัญชี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางไปทำงานบริษัทในเครือได้

13. ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำมันเครื่อง

อัตรา : 1

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท เลนโซ่ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย กำกับดูแลพนักงานขายให้อยู่ในระเบียบบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในงานขาย
 • หากมีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
1.ทางอินเทอร์เน็ตหรือส่งเอกสารมาที่บริษัท ที่อยู่ 335/5 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-762-3100 ต่อ 107

2.สมัครผ่าน E-mail :hr@mgwimio.co.th ,หรือสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่โชว์รูมศูนย์บริการ เอ็มจี วีมิโอ้ ศรีนครินทร์

บริษัท เลนโซ่ จำกัด
335/5 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-762-3100
แฟกซ์ : 02-762-3199

ติดต่อ : คุณภัสสิกานต์ ,คุณนันท์ณรัตน์ ฝ่ายบุคคล (เอ็มจี ศรีนครินทร์)

ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com