บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งบริการ ซ่อมแซม บำรุง อุปกรณ์และเครื่องจักร ทางด้านบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
×

1. ช่างไฟฟ้า

อัตรา : 5 ตำแหน่ง

เงินเดือน : -ตามวุฒิ และประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
ติดตั้งงานไฟฟ้า เข้าเครื่องจักร ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าได้
 • ติดตั้งแบบไฟฟ้าเข้าเครื่องจักรได้
 • การศึกษาระดับ วุฒิปวช ขึ้นไป รับเด็กจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์ 2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. Sales Engineer

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหร่อ

สถานที่ทำงาน : ประชาร่วมใจ 59 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา

รายละเอียดของงาน
ติดต่อลูกค้าเก่าและใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ และทำใบเสนอราคาตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22-35 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • มีพื้นฐานด้านการขายมาก่อนเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ (หากมีประสบการณ์ขายด้านอุกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรงจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาสิ่งแวดล้อม เครื่องกล เคมี เครื่องกล สุขาภิบาล การตลาด
 • รับเด็กจบใหม่ ที่รักงานขาย ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์

3. วิศวกรบริการ

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ประชาร่วมใจ 59 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กทม.

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสานงานลูกค้า แนะนำการทำงานของเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง งานติดตั้งเครืองจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง เครื่องกล สิ่งแวดล้อม อุตาสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับเด็กจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีที่มีการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งเครื่องจักรหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักร

4. ช่างกลึงและมิลลิ่ง

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ประชาร่วมใจ 59 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา

รายละเอียดของงาน
กลึง เชื่อม มิลลิ่ง ประกอบชิ้นงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถกลึง เชื่อม มิลลิ่ง ประกอบชิ้นงานได้
 • สามารถอ่านแบบได้
 • ุถ้าประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ช่างเชื่อม

อัตรา : 5 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ประชาร่วมใจ 59 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา

รายละเอียดของงาน
เชื่อมงานตามแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถเชื่อมเหล็ก สแตนเลส หรือเชื่อมอาร์กอนได้
 • ุถ้ามีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์

6. ช่างทั่วไป *** ด่วน ***

อัตรา : หลายต่ำแหน่ง

เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
เป็นช่างทั่วไป ทำงานตามที่หัวหน้างานสั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์

7. ช่างเทคนิคบริการ

อัตรา : หลายตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ประชาร่วมใจ 59 ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กทม.

รายละเอียดของงาน
ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง และติดตั้ง เครื่องจักร ในระบบบำบัดน้ำเสีย
และติดต่อลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • รับเด็กจบใหม่ การศึกษา ปวช. ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ ไฟฟ้า หรือสายช่าง
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง
 • มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีมนุุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักรได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนตามวุฒิ และประสบการณ์

8. ช่างเทคนิคเขียนแบบ

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัทเจพีเอ็นเทค จำกัด

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมดูแลการผลิตเครื่องจักร
-ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - จบสายช่าง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สายช่าง
 • - สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD , 2D,3D หรือ อื่นๆได้

9. วิศวกรควบคุมการผลิต

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมดูแลการผลิตเครื่องจักร
-ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักร CAD 3D.
-ควบคุมออกแบบงานติดตั้งเครื่องจักร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - จบ วุฒิ ปริญญาตรี เครื่องกล อุตสาหกรรม เขียนแบบ
 • - สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD, 2D,3D หรือ อื่นๆได้
 • - มีความรู้ในด้านการผลิตเครื่องจักร ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • - มีความอดทนและความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • - อ่านแบบเครื่องกลและโยธาได้
 • - รับเด็กจบใหม่ ที่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • - มีใบขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งอีเมล์มาที่ pawika@jpntech.co.th หรือทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตัวเอง

บริษัท เจพีเอ็นเทค จำกัด
เลขที่ 22 ซอยประชาร่วมใจ59 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 02-1162134-5
แฟกซ์ : 02-1162136

ติดต่อ : คุณภาวิกา

http://www.jpntech.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com