บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่นักลงทุนชาวต่างชาติและสำนักงานบริการจัดทำบัญชี
และ ผลิต จำหน่าย Masterbatch caco3 compound

1. ช่าง CNC EDM

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฟูโกโตะ อินดัสทรี จำกัด135/38 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

รายละเอียดของงาน
คุมเครื่อง CNC EDM

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

2. ช่าง CNC

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000-18,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฟูโกโตะ อินดัสทรี จำกัด 135/38 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บำงเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

รายละเอียดของงาน
คุมเครื่อง CNC

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3-5ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

3. บัญชี(โซนวังทองหลาง-บางกะปิ)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : 318/122 ม.เมอริทเพลส ลาดพร้าวซ.87แยก 10

รายละเอียดของงาน
คีย์ข้อมูลบัญชี จัดทำแบบภาษีต่างฯ
จัดทำเอกสารที่ใช้ในการติดต่อราชการต่างฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี บัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้

4. เต็มแล้ว !!! พนักงานส่งเอกสารติดต่อประสานงาน(กทม.)

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : 318/122 ม.เมอริทเพลส ลาดพร้าวซ.87แยก 10

รายละเอียดของงาน
ขับณรถยนต์ และมอร์เตอร์ไซน์ รับส่งเอกสาร ติดต่องานเอกชนและราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ20-35ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์
 • ชำนาญเส้นทาง กทม.และปริมณฑล

5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โซน ชลบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 25/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง

รายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ เจรจาต่อรอง และควบคุมการส่งมอบเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ในหน่วนงานต่างๆ
2.ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอซื้อ
3.ควบคุมการติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดไว้
4.ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/Supplier
5.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
6.วิเคราะห์ขอมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • 3.มีประสบการณ์และความรู้ด้านงานจัดซื้อ
 • 4.มีความรู้ด้าน Internet เป็นอย่างดี
 • 5.มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน (Computer/Printer/Network/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 • 6..สามารถติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน,เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

6. พนง.ธุรการ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : 318/122 ม.เมอริทเพลส ลาดพร้าวซ.87แยก 10

รายละเอียดของงาน
ติดต่องานทั่วไปทั้งเอกชนและราชการ พิมพ์งาน คีข้อมูล จัดทำเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ใช้โปรแกรมออฟฟิสได้เป็นอย่างดี
 • พิมพ์ดีดสัมผัสได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ช่างซ่อมบำรุง /ไฟฟ้าโรงงาน(จ.ชลบุรี)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15,000 หรือ ตกลง

สถานที่ทำงาน : 102 ม.6 ต.หนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี

รายละเอียดของงาน
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • สาขาไฟฟ้ากำลัง /เคมี/ ช่างกล
 • มีประสบการณ์ ด้านการซ่อมไฟฟ้าโรงงาน

8. พนักงานขายประจำ กทม.และปริมณฑล

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 25,000++

สถานที่ทำงาน : ซ.ลาดพร้าว 87 วังทองหลาง กทม. หรือ จ.ชลบุรี

รายละเอียดของงาน
ติดต่อกลุ่มลูกค้าโรงงานพลาสติกขายเม็ดแคลเซียมคอมปาว์ด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ถ้าเป็นวิศวฯ โพลีเมอร์หรือเกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด
 • รักงานขาย พบปะลูกค้า
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทาง กทม.และ ปริมณฑล

9. ช่าง CNC

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำงานหน้าเครื่อง CNC ตั้งเครื่อง ปรับเครื่อง CNC เขียนโปรแกรมของเครื่อง CNC

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย อายุ20 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • 3.มีประสบการณ์และความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • 4.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.มีความรู้ความสามารถด้านวิศวอุตสาหการ
 • 6.มีประสบการณ์ด้านควบคุมเครื่อง CNC อย่างน้อย 1 ปี

10. เจ้าหน้าที่ Engineer

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 25/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง

รายละเอียดของงาน
1.ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการในการทำงาน
2.จัดทำเวลามาตรฐาน มาตรฐานกำลังคน
3.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • 3.มีประสบการณ์และความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • 4.มีความรู้ด้าน Internet เป็นอย่างดี
 • 5.มีความรู้ความสามารถด้านวิศวอุตสาหการ
 • 6.มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • 7.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 8.สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต หรือที่เกี่ยวข้อง

11. หัวหน้าฝ่ายผลิต

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : บ้านบึง

รายละเอียดของงาน
ดูแลการทำงานของไลน์ผลิตให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ถ้ามีประสปการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12. พนักงานฝ่ายผลิต

อัตรา : 10

เงินเดือน : 400

สถานที่ทำงาน : บ้านบึง

รายละเอียดของงาน
ทำหน้าที่ในไลน์ผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรับผิดชอบ

13. Developer

อัตรา : 1

เงินเดือน : แล้วแต่จะตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.เขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#
2.ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตาม Requirement
3.จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และสามารถในการใช้ฐานข้อมูล SQL SERVER
 • มีความรู้ด้านภาษา C#

14. ช่าง MILLING

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12,000-18,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฟูโกโตะ อินดัสทรี จำกัด 135/38 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บำงเสาธง อ.บำงเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

รายละเอียดของงาน
คุมเครื่อง milling

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3-5ปี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

15. จนท.ประสานงานกรมศุลกากร

อัตรา : 2

เงินเดือน : แล้วแต่ที่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด

รายละเอียดของงาน
ติดต่อประสาน เอเย่นต์สายเรือ กรมศุลกากร เดินเอกสารผ่านพิธีนำเข้า-ส่งออก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1ชำนาญเส้นทาง มีใบขับขีรถยนต์ และมอเตอร์ไซน์
 • 2.มีประสบการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • 4.สามารถทำงาน ระหว่างสถานที่ สุวรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบังได้
 • 5.ไม่มีประวัติยาเสพติด และประวัติอาชญากรรม

16. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 25/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง

รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมดูแลบริหารคลังสินค้า สินค้าคงเหลือในคลัง และพื้นที่การจัดเก็บ
2.วางแผนการตรวจนับ และตรวจสอบสต็อกสินค้า
3.ปรับปรุงระบบสต็อกให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท
4.จัดทำรายงานสรุปสต็อก และการเบิกจ่ายสินค้าเข้าออก
5.บริหารและจัดการบุคคลากรในแผนกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ โอน ตัดใช้สต็อคในระบบ ERP

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • 3.มีประสบการณ์และความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • 4.มีความรู้ด้าน[บริหารคลังสินค้า
 • 5.มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน (Computer/Printer/Network/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 • 6.ทำงานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

17. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 25/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง

รายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.ดูแลงานการปรับแต่งเครื่องจักรในสายการผลิต
3.สรุปผล/รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ
4.วิเคราะห์สาเหตุ และแก้ไขปัญหาเครื่องจักรกรณีที่มี Breakdown ของเครื่องจักร
5.ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตาม PM Plan
6.ทำงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • 3.มีประสบการณ์และความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องฉีดอลูมิเนียม
 • 4.มีความซื่อสัตย์

18. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 25/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง

รายละเอียดของงาน
1.ติดต่อประสานงานกับทางลูกค้าในการรับออร์เดอร์
2.ทำเอกสารในส่วนของการขาย เช่น ใบเสนอราคา เปิดOrderสั่งผลิตงาน
3.ติดต่อลูกค้า ประสานงานขายสินค้า และตามเอกสารอื่นๆ
4. ปิดยอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ได้รับ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • 2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 3.มีประสบการณ์และความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 • 4.มีความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • 5.มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน (Computer/Printer/Network/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 • 6.มีประสบการณ์ด้านฝ่ายขายอย่างน้อย 1 ปี

19. Sale Representative

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอดวานซ์ ไดคัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

รายละเอียดของงาน
- Handle orders, shipping, delivery schedule, billing and payment documentation
- Manage delivery report, handle PO and issue invoice and so on
- Maintain and updating sales and customer record
- Coordinate with Clients for increasing sales target
- Work together with sales and team to ensure customer satisfaction
- Meet with existing and potential clients and external parties to establish long-lasting relationship
- Support Service department with some administrative task

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - Proficient in English/Thai Language.
 • - Bachelor's Degree is desirable
 • - Excellent communications, presentation and learning skills.
 • - Excellent interpersonal skills to work as team member.
 • - Good working attitude to handle pressure.
 • - Able to work at Banbung,Chonburi
 • * People with direct experience in manufacturing process will be specially consider.

20. New model (R&D) Engineer

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท แอดวานซ์ ได คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด

รายละเอียดของงาน
- Engineering and R&D Document.
- Develop and maintain a comprehensive project plan, manage a project’s day-to-day tasks, business owners' expectations, work with customers and assure quality and milestone dates are being met.
- Prepare and maintain all project documentation such as initiation, delivery plans .
- Develop reporting documentation as necessary to ensure timely communication and successful delivery of assigned projects.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Basic knowledge in AutoCAD, Solidworks, MS Office
 • - Proficient in English/Thai Language.
 • - Bachelor's Degree in Engineering
 • - Excellent communications, presentation and learning skills.
 • - Excellent interpersonal skills to work as team member.
 • - Good working attitude to handle pressure.
 • - Willing to be a part of learning organization.
 • - Able to work at Banbung,Chonburi
 • -*People with direct experience in manufacturing process will be specially consider.

21. พนักงานบัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000+

สถานที่ทำงาน : บริษัท เหอ อี้ รับเบอร์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
งานบัญชีทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประการณ์ในด้านงานบัญชี

22. คนเขียนโปรแกรม CAD, CAM

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน

สถานที่ทำงาน : บริษัท ฟูโกโตะ อินดัสทรี จำกัด

รายละเอียดของงาน
คนเขียนโปรแกรม CAD, CAM

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ต้องมีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • อายุไม่เกิน 45 ปี

วิธีการรับสมัครงาน
ทาง Mail:yylsc@hotmail.com หรือ โทร.021589556-8 คุณชวัลรัตน์ นัดสัมภาษณ์

บริษัท วัน โกล คอนซัลติ้ง จำกัด
318/122 เมอริทเพลส ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-158-9556-8
แฟกซ์ : 02-932-1988

ติดต่อ : คุณพลอย & คุณเบิร์ด

Jobs power By JobTH.com