ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
รายละเอียดของงาน -ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลโครงการ เสนอขายสินค้า และปิดการขาย -จัดทำเอกสารการจอง,สัญญาซื้อขาย, การผ่อนดาวน์, การโอนกรรมสิทธิ์ -จัดทำสรุปข้อมูลการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆในการตรวจรับบ้าน ส่งมอบ และโอนบ้าน -ดูแลงานบริการหลังการขาย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง/อ.พานทอง/อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พานทอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
- วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลตรวจสอบความถูกต้องหน้างาน และแก้ไขปัญหาหน้างาน - เคลียร์ shop และประสานงานกับผู้รับเหมา - จัดทำ BOQ และ วางแผนปริมาณวัสดุที่จะใช้ส่งให้จัดซื้อ - จัดทำ,ตรวจสอบงานที่ผู้รับเหมาส่งงาน - ประสานงานกับฝ่ายขายในการส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า - จัดทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พานทอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000 บาท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจเช็คงานผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์ shop drawing และ ประสานงานระหว่างวิศวกรและผู้รับเหมา - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วสุธรแลนด์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พานทอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-23,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีฐานลูกค้าตามโรงเรียนภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงร้านค้าทั่วประเทศ โดยลักษณะงานเป็นการนำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพฯ หรือสัมภาษณ์ผ่านระบบวีดีโอคอล ***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง + เบี้ยขยัน + ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
มีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจรณาเป็นพิเศษ จบ ปตรี-ปวส สาขาบัญชีการเงิน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป มีความรู้ด้านรายรับ-รายจ่าย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
- ดูแลการจัดส่ง-กระจก และอลูมิเนียมของบริษัท - ควบคุมการตัดบิลการ์ด - วางแผนดำเนินการจัดเก็บตาม Location - ควบคุมพนักงานตรวจนับสินค้า - ตรวจเช็คสินค้า,วัตถุดิบและคัดแยกนำเสนอเพื่อใช้งาน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้า
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ ตำแหน่งพนักงานขายประจำร้าน - รับOrderลูกค้า - จัดสินค้าตามOrder - เสริฟอาหารให้แก่ลูกค้า - เป็นแคชเชียร์ - ดูแลความสะอาดภายในร้าน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : ผู้ช่วยผู้จัดการ 2 คน / พนักงาน 3 คน    อัตราค่าจ้าง : ผู้ช่วยผู้จัดการ รายได้รวม 20,000++ / พนักงาน รายได้รวม 15,000++
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบอัดอากาศแรงดันสูง หม้อกำเนิดไอน้ำ ระบบบำบัดน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติและระบบไฟฟ้าของโรงงาน รวมถึงการดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณูปโภคต่างๆของโรงงาน
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พานทอง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
1.งานบริการสำนักงาน, งานบริการโทรศัพท์, เสียงตามสาย 1.1 รับโทรศัพท์ และประสานงานระหว่างบุคคลภายนอกกับภายใน 1.2 รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้เป็นประจำและฉุกเฉิน (ทั้งภายในและภายนอก) 1.3 บริการข่าวสารประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย 2.งานบริการต้อนรับบุคคลภายนอกและผู้ติดต่อ 2.1 ประสานงานและสอบถามผู้ที่มาติดต่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล 2.2 อำนวยความสะดวกและจัดที่รับรองสำหรับผู้มาติดต่อ 2.3 เสนอทางเลือกและจดบันทึกเมื่อเจ้าของเรื่องหรือผู้ประสานงานต้นสังกัดไม่อยู่
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พานทอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
1 บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานผลิตหมากฝรั่ง และปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง 2 จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานในขั้นตอนการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการผลิต ประจำวัน โดยไม่ทำให้เกิดการผลิตล่าช้าของหน่วยงานถัดไป 3 การปิดงานตามแผนการเบิก-จ่าย การผลิตและไม่ทำให้เกิดการรอคอยงานของหน่วยงานถัดไป 4 ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของหมากฝรั่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 5 สอนงาน มอบหมายงานและควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นต
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พานทอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 945 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 95 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.