ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- ดูแลงานยอดขายในแต่ละเดือนให้บรรลุเป้าหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและเน้นสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ - ทำการโปรโมทสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า - แก้ปัญหาเบื้องต้นทางเทคนิค และติดต่อประสานงานการแก้ไขให้กับลูกค้า - รับผิดชอบเขตการขาย และขยายลูกค้าใหม่ตามสินค้าที่เรามี คือ สินค้าเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป เครื่องมือทางกายภาพบำบัดและอุปกรณ์พยุงร่างกาย รวมทั้งสินค้าสิ้นเปลืองทางการแพทย์
บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้คงค้างกับบริษัท
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,900+คอมมิชชั่น
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
- ดูแลจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดทำเอกสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงใดๆ - มูลค่าตลาดใหญ่มาก มีคนซื้อรถและประกันรถทุกวัน ทำตลาดได้ทั่วประเทศ - แค่บอกต่อ ไม่ต้องขาย ก็มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน แม้ไม่มีบัตรนายหน้า - หย
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1. ตรวจนับและจัดเรียงเมื่อมีสินค้าเข้า 2. จัดเรียงสินค้าในคลังให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการตรวจนับ 3. จัดสินค้าตามออร์เดอร์ ตรวจนับสินค้า เพื่อแพ็คลงหีบห่อ 4. บรรจุหีบห่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย 5. ดูแลและบริหารพื้นที่การจัดเก็บให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 6. ดุแลความสะอาดพื้นที่ทำงาน อุปกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างถูกวิธี 7. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
-ออกพบลูกค้าในเขตที่กำหนดตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงสมุดจด -รับผิดชอบยอดขายประจำพื้นที่ของตนเอง โดยเสนอขายสินค้า เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าพอขายครบถ้วน -ดูแลลูกค้าให้ทั่วถึง ทำรายงานการขายประจำวันส่งมอบผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า (ความคิดเห็นของลูกค้า ติชม ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง) -วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย รวมถึงประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง -ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด สวัสดิการ ปรับเงินเดือนตามผลง
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1.จัดทำใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้าให้ถูกต้องตามออเดอร์ที่พนักงานขายส่ง 2.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานขาย เช่น ใบเสนอราคา 3.ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขาย แผนกคลังสินค้า และแผนกวางแผนการผลิต 4.จัดเตรียมเอกสารและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้าให้ลูกค้า 5.ติดต่อประสานงานกับขนส่งเอกชนภายนอก 6.จัดทำรายงานยอดขายและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1.ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 2.ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องใช้ ภายในอาคาร 3.ดูแล แก้ไขซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในขบวนการผลิต 4.รับผิดชอบงาน ด้านซ่อมบำรุงตรวจเช็คและบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน TPM แผนกซ่อมบำรุง 5.ซ่อมอุปกรณ์ และเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม และใบสั่งงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ 6.ดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 7.ตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตบันทึกเอกสารที่เกี่ยวกับการซ่อม
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแล และจัดการเอกสารด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ - วิเคราะห์ และ จัดทำแผนพัฒนาสายการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด - วางแผน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ ที่อาจส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ และองค์กร - วางแผน และ จัดทำ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO9001:2015 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1.ปฏิบัติงานทางระบบไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานและลำดับของงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน 2.ตรวจสอบ, ดูแลซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและตัวอาคาร 3.ควบคุมการใช้วัสดุของงานระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามรายละเอียด/ปริมาณที่กำหนด 4.รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ตามมาตาฐานความปลอดภัย 5.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามที่ได้รับมอบหมาย 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหสากลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน.
1 2 3 4

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.