ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.สรรหา คัดเลือก และจัดให้มีร้านค้าที่ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายและภาพลักษณ์ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ 2.บริหารจัดการพื้นที่เช่ารวมถึงการหาผู้เช่า 3.ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า 4.เตรียมข้อมูลเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้ามีความมั่นใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่ 5.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันให้มีความพึงพอใจกับบริการของบริษัท รวมถึงการช่วยเหลือ/แก้ปัญหาได้รวดเร็ว 6.ประสานงาน ดูแลการติดตามแผนงานเข้าตกแต่งร้าน และการวางเงินประกันการตกแต่งจากผู้เช่า เมื
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000+
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทางการตลาด -บริหารจัดการทีมงานฝ่ายการตลาด เช่น วางแผนงานรานวัน /สัปดาห์ /เดือน -ยิง Ads ผ่านสื่อต่างๆ เช่น (ฺGoogle ,Facebook ,etc.) -วิเคราะห์ผลลัพท์ของการยิง Ads -ค้นหาช่องททางการขายใหม่ๆ เช่น Modern Trade,งานประมูล ,etc. รับผิดชอบการตลาดสินค้าโรงานและสินค้านำเข้า -สินค้าโรงงาน : มอเตอร์ไฟฟ้าและปั้มน้ำ (THAISIN MOTOR MANUFACTURING) -สินค้าโรงงาน : ท่อ HDPE มิเตอร์น้ำและอุปกรณ์ PVC (SIAMPATTANAPONG) -สินค้านำเข้า : อุปกรณ์ปร
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
ลักษณะงาน - ทำสื่อประกอบออนไลน์ social media ทุกช่องทางของบริษัท - ตัดต่อภาพและวิดีโออย่างมีสไตล์ ทันสมัย มีลูกเล่น **ส่งผลงานประกอบการพิจรณาได้ที่ Email [email protected]***
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
- รับงานจากเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสาร วางแผนการเดินทางในการทำงาน - รับและส่งเอกสาร พัสดุ สิ่งของ ต่างๆ จากหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
1. ควบคุมการบริหารงานอาคาร พลาซ่าและ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ 2. ดูแลบริหารจัดการงานแม่บ้าน และ รปภ. 3. ร่างและบริหารจัดการสัญญา ธุรกรรม ต่างๆ 4. ดูแลปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานนโยบายของบริษัทฯ ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 5. รับสายโทรศัพท์จองล็อค
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000-60,000 บาท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
Job Description - การตลาดสินค้าโรงานและสินค้านำเข้า - สินค้าโรงงาน : มอเตอร์ไฟฟ้าและปั้มน้ำ (THAISIN MOTOR MANUFACTURING) - สินค้าโรงงาน : ท่อ HDPE มิเตอร์น้ำและอุปกรณ์ PVC (SIAMPATTANAPONG) - สินค้านำเข้า : อุปกรณ์ประปา เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือช่าง (SNP Trading) Job Responsibilities 1. Manager (> 5 years of marketing experience) - รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทางการตลาดทั้ง Online และ Offline - บริหารจัดการทีมงานฝ่ายการตลาด เช่น วางแผนงานรานวั
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2-3   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
1 ให้ข้อมูลแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ Online (Facebook, Line และ Platformecommerce) 2 จัดเก็บ DATA ลูกค้าที่มาทางช่องทาง Online 3 สรุปยอดขาย และ Traffic ลูกค้า รายวัน/สัปดาห์/เดือน 4 Update Stock รายวัน ผ่านช่องทาง ecommerce 5 จัดทำเอกสารและใบเสนอราคากับลูกค้า Online ตลอดจนกระบวนการ การขนส่งสินค้าได้สำเร็จ 6 Update Stock รายวัน ผ่านช่องทาง E-commerce
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
1.ควบคุมดูแลการจัดสรรพื้นที่ในการจักเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าของบริษัทในเครือทั้งหมด 2.ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า ที่ออกจากคลังสินค้า และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.ดูแลควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่าย 4.จัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ แบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในคลังสินค้า 5.จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
- ประสานงานด้านเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1-2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 111 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 12 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.