งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- มีความรู้ความเข้าใจการทำรายการข่าว - มีความรู้ความเข้าใจด้านข่าวเศรษฐกิจพื้นฐาน - มีความรู้ความเข้าใจด้านการตัดต่อ-กราฟิกเบื้องต้น - เขียนข่าวได้ - มีประสบการณ์การควบคุมการออกอากาศอย่างน้อย 2 ปี
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลหาข่าว จับประเด็นข่าว หมวดการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั่วไป มานำเสนอใน Digital TV ให้ทันตามกำหนดเวลา
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ควบคุม ดูแล ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาว่าจ้าง - ออกแบบ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างตามช่องทางต่างๆ - ดูแล ออกประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตามสถาบันต่างๆ Campus & Jobfair - จัดทำสัญญาการว่าจ้าง และจัดระบบเอกสารต่างๆ เกี่ยวพนักงานใหม่ - ดูแลนักศึกษาฝึกงาน
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ติดตาม/ออกใบเสร็จเพื่อชำระเงินจากลูกหนี้ และบริษัทในเครือ - ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ และลงข้อมูลการรับเงินใน Control Bank เพื่อใช้ในการทำ Cashflow - ส่งเอกสารที่มีการรับชำระเงิน และมีการ Clear Bank Reconcile ในระบบ Oracle - รับเคลียร์เงินทดรอง / นำเงินสดเข้าบัญชี พร้อมบันทึกรับเงินทดรอง และรายได้อื่น ๆ - ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน และบุคคลภายนอก
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ออกแบบ พัฒนาระบบ และบำรุงรักษา Software ต่างๆ ภายใต้ OS Android
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินของกลุ่มบริษัท และดูแลให้คำปรึกษาให้ความรู้ พัฒนาและส่งเสริมทีมงาน ในด้านงาน และด้านอื่นๆ - จัดทำและตรวจสอบรายงาน Cash Flow รวมของกลุ่มบริษัท ประจำเดือนรวมทั้งประมาณการในปีถัดไป - สอบทานข้อมูล Control Bank ของกลุ่มบริษัท เพื่อความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งควบคุมดูแลเงินหมุนเวียนให้เพียงพอ - ดูแลและจัดทำหนังสือค้ำประกัน(LG / SBLC) เอกสารเพื่อขอเบิกเงินกู้ (PN/Term Loan) และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการอนุมัติวงเงิน, การทบทวนวงเงินประจำปีของทางธนาคาร รวมท
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- สร้างสรรค์ video เพื่อใช้สำหรับ Online Platform ต่างๆ (เช่น Facebook , YouTube , Instagram) - ตัดต่อ video โฆษณาตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องของไฟล์ก่อนนำมาใช้ออกอากาศ - ตัดต่อแบ่งเบรค /แปลงไฟล์/ Censor เนื้อหารายการ หรือ ภาพยนตร์ ซีรีส์ ให้เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย - รับผิดชอบการ Censor เนื้อหารายการของช่อง Mono29 , Mono29 Plus และ 3BB IPTV
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
-Digest Requirement. -Develop Frontend, Backend, APIs. Write Unit test. -Implementation of more than one web application, web sevice. -Able to identify and sugguest opportunities to improve efficiency and functionality. -Collaborative, initiative, able to prioritize tasks.
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
1. รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการตลาดของ ภาพยนตร์และซีรีส์ และโอกาสการหาพันธมิตรทางการตลาด (Media Partner) โอกาสการหารายได้กับลูกค้า และพันธมิตร (Advertising) 2. กำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ทุกแพลตฟอร์ม ให้มียอดติดตาม และ เรทติ้งที่สูง สร้าง กระแสให้เป็นที่รู้จักและถูกพูดถึง รวมถึงการสร้างรายได้ 3. กำหนดทิศทางแบรนดิ้ง ของ Mono Thai Series และ Monomax Original ให้คนติดตาม รู้จำ ประทับใจ โดย การนำเนื้อหาบางส่วนของละคร ไปเผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์, สื่
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- หาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าปัจจุบัน และเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างลูกค้า และทีมภายในบริษัทฯ - ติดตามงานให้สำเร็จทันเวลา ให้ลูกค้าพอใจ เป็นตัวกลางในการรับบรีฟจากทางลูกค้า - วางแผนงานในเบื้องต้น บริหารลูกค้าที่มีอยู่แล้วให้ต่อสัญญา การพรีเซนต์เพื่อนำเสนอและหาลูกค้าใหม่
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ออกแบบ Banner Ad / Infographic และสื่อออนไลน์ได้ - ตัดต่อ Video / Motion Graphic เบื้องต้นได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ดูแล วางแผนการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ซีรีย์ และคอนเทนต์ต่างๆของบริษัท - ติดต่อประสานงานในการนำเสนอขายภาพยนตร์ซีรีย์ และคอนเทนต์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ - วางแผน จัดทำแคทตาล๊อกภาพยนตร์ และคอนเทนต์เพื่อใช้ในการนำเสนอลูกค้า - ตรวจสอบและจัดทำสัญญาในการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ - ควบคุมการจัดเก็บรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ต่างๆ และส่งเอกสารเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้า - จัดทำสรุปรายได้ รายจ่ายประจำเดือน
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- วางแผน คิดและผลิตชิ้นงานเพื่อโปรโมตรายการ ภาพยนตร์ กีฬา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ผลิตชิ้นงาน ภาพนิ่งและวีดีโอ เขียนเนื้อหา สรุปประเด็นข่าวได้
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ดูแล ควบคุมการดำเนินการถ่ายทำคลิปถ่ายภาพวีดีโอ - สร้างสรรค์รายการข่าว / ข่าวบันเทิง เพื่อสนับสนุนช่อง Mono 29 - ออกกองถ่าย ภาคสนามกับทีมงาน - ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบำรุงรักษา
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- สามารถตัดต่อและทำกราฟิกได้ - สามารถ Live Facebook , Live Youtube - มีความรู้ด้าน Social Media และสนใจด้านภาพยนตร์ ,ซีรีส์ - ใช้โปรแกรม Final Cut , Adobe Premiere , Adobe Photoshop ได้ดี
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมการเก็บภาพข่าวพร้อมสัมภาษณ์ตามหมายข่าวต่างๆ ในแต่ละวัน - จับประเด็นข่าวให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อนำมาเสนอเป็นข่าวให้เหมาะสมแต่ละรายการ - รวบรวมข้อมูลและฟุตเตจข่าวส่งต่อให้กับทีมรายการเพื่อดำเนินการต่อไป - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
หาข้อมูลและจัดทำสคริปต์ขายสินค้า/ คิดคอนเทนท์ลงสื่อออนไลน์ ถ้ามีประสบการณ์ ทำรายการ ขายสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- วางแผนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - เจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย และสร้างยอดรายได้ - บริหารจัดการทีมในการสร้าง/เพิ่มยอดขายของทีม ถ่ายทอดงานและความรู้ให้กับลูกทีม
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- คิดสร้างสรรค์งานวิดีโอได้ทุกรูปแบบ สกู๊ปและรายการออนไลน์ - เขียนบทสคริปต์และจัดทำ StoryBoard ได้ดี ชัดเจน - จัดทำ Presentation ให้รู้เรื่องเข้าใจง่าย
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเงินเดือน
วันที่ : 17 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.