กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group


กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group

บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด (V Green Agriculture Co., Ltd.) จัดตั้งขึ้นด้วยมูลค่าโครงการ 180 ล้านบาท ในพื้นที่ 50 ไร่ สามารถรองรับวัตถุดิบไม้ยางพาราขนาดใหญ่เพื่อแปรรูปและส่งออกได้จำนวนมากในภาคอีสานตอนล่าง

เป้าหมายของ บริษัทฯ นอกจากจะดำเนินกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูปทั้งในประเทศและส่งออกแล้ว ณ ปัจจุบัน บริษัทฯได้มีการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมในการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์และอินทีเรียเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยได้ขยายตลาดทั้งช่องทางการขายตรงแบบปรกติและช่องทางออนไลน์อีกด้วย โดยเป้าหมายของบริษัทฯในปีที่จะถึงนี้ เรามุ่งจะเป็นบริษัทฯผู้ผลิตงานเฟอร์นิเจอร์และอินทีเรียจากไม้ยางพาราผสมผสานกับวัสดุอื่นให้มียอดขายเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทย และมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกงานเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงต่อไป

ปัจจุบันทางบริษัทฯกำลังขยายตำแหน่งงานเพื่อรองรับการขยายตัวตามเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นเราต้องการหาคนที่มีความสามารถเหมาะกับตำแหน่งที่บริษัทฯกำลังหา มีความตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมาย หากทางบริษัทฯมีความสนใจ ทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อเรียกมาทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ต่อไป

(ปัจจุบัน บริษัทฯมีที่พักพนักงานในตัวโรงงานให้ 32 หลัง สำหรับพนักงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและต้องอยู่ประจำหน้างาน)

[สถานที่สัมภาษณ์ : ออฟฟิต ตั้งอยู่ที่ หน้า อบต.สระสมิง เลขที่ 89 หมู่ 4 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190]


เลขที่ 89 หมู่ที่ 4 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ


(วารินชำราบ ) อุบลราชธานี 34190


062-1973300 , 062-1973344[ขึ้นกับตำแหน่งของงาน]

OT, ประกันสังคม , ค่าเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ที่พักของบริษัท , โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) , วันหยุดประจำปี , เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี , ชุดยูนิฟอร์ม , ฯลฯ

งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
การสรุปยอดเงินในบัญชีธนาคาร การบันทึกรายละเอียดรายการเดินบัญชีของธนาคารต่างๆ ในสรุปยอดเงินเดินบัญชี การบันทึกรายการเงินเข้า-ออกบัญชีธนาคารในสมุดรายวันรับ-จ่ายเงินประจำวัน การตรวจใบสำคัญจ่ายและเอกสารแนบต่างๆ การตรวจความถูกต้องของ Pay-in ในรอบการโอนเงิน การตรวจสอบยอดตั้งเบิกค่าใช้จ่ายประจำรอบโอน การตรวจความถูกต้องของการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย รับคืน/จ่ายเงินเข้ากล่อง การตรวจความถูกต้องของการรับเงินค่าสินค้า เงินโอน เงินสดและเช็ค การตรวจสอบรายงานการตั้ง
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 22,000 - 30,000 บาท/ เดือน
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. วางแผนงานในการออกแบบการทำสื่อโฆษณา การตกแต่งรูปภาพสินค้าและคิด Content 2. วางแผนงานการยิงแอดโฆษณาของช่องทางออนไลน์ และการปรับปรุง Website 4. ทำหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ ใช้โปรแกรมเครื่องมือ Illustrator, Photoshop,ฯลฯ 5. ติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการช่องทาง Online 6. สนับสนุนฝ่ายขายอบรมการขายสินค้า ช่วยแก้ไขปัญหา และตอบแชทลูกค้า 7. งานอื่นๆ ที่มอบหมาย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ออกแบบ สร้างสรรงานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. รับผิดชอบงานออกแบบ และนำเสนอลูกค้า 3. ประสานงาน ควบคุม การผลิตงาน การติดตั้งงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงาน นำเสนองานกับลูกค้า 5. ออกแบบงานตกแต่งภายใน เลือกวัสดุให้เหมาะสมตามแบบ 6. ออกแบบด้วยโปรแกรม Sketch up หรืออื่นๆได้ 7. จัดทำแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AUTO CAD 8. ประสานงานโครงการ ตรวจสอบคุณภาพงาน ความถูกต้อง เคลียหน้างาน ทำ shop drawing เคลียแบบให้ทีมผลิต และคอยตรวจสอบให้การดำเนินงานเป็นไป
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000-21,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ควบคุมและติดตั้งงานผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป 2. กำกับและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 3. กำกับและดูแลทีมงานให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. รับผิดชอบงานให้มีระบบ ระเบียบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่คาดหวังเอาไว้
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. การวางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบหลัก (ไม้ท่อน) 2. การจัดหาไม้ในแปลง 3. การประเมินไม้ในแปลง และสรุปผลการประเมินไม้ในแปลง 4. การนำเสอผลสรุปต่อหัวหน้างาน 5. การจัดเตรียมทรัพยากร
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 17,000 บาท /เดือน
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
- ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ - รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้ - รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - สามารถพัก ณ ที่พักที่ทางบริษัทเตรียมไว้ให้ได้ ใน วันทำงานปกติ (จ. - ส. 8:00 - 17:00)
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
- วางแผนการติดตั้งชิ้นงาน - จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา - ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานให้เป็นไปตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าของงานตามแผนงานติดตั้งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของทีม
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. วางแผนและดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดขององค์กร 2. วิเคราะห์ผลการขายและปรับปรุงแผนการขายตามความต้องการของตลาด สร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจในลูกค้าต่อการซื้อสินค้าหรือบริการขององค์กร 3. รับผิดชอบเป้าหมายการขายสินค้าขององค์กร
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : สำโรง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท /เดือน
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
คัด แยก เกรดไม้ งานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : วารินชำราบ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
1. ติดตั้งงานบันได 2. ติดตั้งงาน SPC 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 440 บาท/วัน
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.