บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด


ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม
งานก่อสร้างอาคาร งานจ้างเหมาบริการและรับบริหารจัดการแรงงาน งานประมูลอื่นๆ


เลขที่ 88 ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


(เขตบางกะปิ ) กรุงเทพมหานคร 10240


สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ 0899698825


-


ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน

งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ขับรถยนต์ส่วนกลางให้เจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ภายในจังหวัด และต่างจังหวัด ค่าเบี้ยเลี้ยง 300 บาท ต่อวัน/ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด 500 บาท ต่อคืน+OT ชม.ละ 60 บาท - สามารถขับได้ทั้ง รถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และได้ทั้งเกียร์กระปุก และออโต้ -ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์ -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,500 บาท+ค่าเบี้ยขยัน เดือนละ 500 บาท +ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 300 บาท +ค่าทำความสะอาดรถ เดือนละ 200 บ
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ขับรถส่วนกลาง ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (ประเภทของรถ รถตู้,รถกระบะ,รถเก๋ง ,รถบรรทุก) -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน -ออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,590 + เบี้ยขยัน 410 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- ประสานงานระหว่างบริษัทกับกปภ.สาขา - รับ-ส่งข้อมูลการอ่านให้กับกปภ.สาขาตามวันที่อ่านมาตรของกปภ. ภายใต้โปรแกรมของบริษัท - จัดทำรายงานต่างๆ ส่วนกปภ.สาขาและบริษัท - จัดทำรายงานการจดหน่วยพร้อมจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค ภายในระยะเวลาที่กาหนด - จัดเตรียมและดูและอุปกรณ์ให้กับคนอ่านมาตร - สรุปค่าใช้จ่าย และบันทึกการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ - รายงานการการปฏิบัติงาน รายงานสรุปการจดหน่วย รายงานต่อหัวหน้าควบคุมงาน - แก้ไขปัญหาด้านการใช้งานโปรแกรมและเครื่องมือเบื้องต้น - ตรวจเช็ค บำรุง
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : เมืองนครสวรรค์
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 7,546บาท + เบี้ยเลี้ยง 683 + ค่าโทรศัพท์ 500
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- ขับรถยนต์รับ-ส่งนายจากที่ บ้านนายอยู่ฝั่งธนบุรี แยกกำนันแม้น มาส่งนายที่ทำงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เขตจตุจักร และภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน -ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้และงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในระดับเบื้องตัน - มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง - สามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ได้ - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามที่กฟภ.กำหนดได้
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 362 บาท / วัน
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น หัวหน้าเป็นคนไทย แต่ลูกค้าเป็นคนต่างชาติ - ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวต่างชาติ - ทำเอกสารการขายให้ลูกค้า - หากอยากหาลูกค้ากลุ่มต่างจังหวัดสามารถออกต่างจังหวัดได้ - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ขับรถส่วนกลาง ทดแทนงานขับรถตามหน่วยงานต่างๆที่บริษัทกำหนด ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (ประเภทของรถ รถตู้,รถกระบะ,รถเก๋ง,รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก) -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน -สามารถทดแทนงานไปในแต่ละที่ได้ -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-นายจะมาทำงานตอนเช้า เวลาประมาณ 7.00 น.รับหน้าสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง พอรับนายแล้วไห้ถือกระเป่านายขึ้นไปส่งที่ห้องนาย แล้วดูน้ำมันรถ เติมไห้เต็มและทำคาวมสะอาดรถไห้พร้อมใช้งาน รอนายจะใชัรถประมาณ 11.00น-12.00 น. ตอนเย็นไห้นำรถไปรอนายที่หน้าสำนักงานตอน 16.00 น. แล้วรอนายที่รถจนนายลงมาขึ้นรถ แล้วกลับบ้านได้ -พนักงานของผู้รับจ้างจะต้องมาทำการปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ประจำวันก่อนออกใช้งานและหลังการ ใช้งาน เช่น การตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่อง, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันเบรค, น้ำมันคลัทข์, น้ำกลั่นแบตเต
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,430+2,000 (ค่าตำแหน่ง)
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จดหน่วยและจัดส่งใบแจ้งหนี้ตามแผนการจดหน่วยประจำเดือน และจัดส่งข้อมูล ตามวัน เวลาที่กำหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จดหน่วยและจัดส่งใบแจ้งหนี้ตามแผนการจดหน่วยประจำเดือน และจัดส่งข้อมูลตามวัน เวลาที่กำหนด 2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ก่อนจัดส่งให้ผู้ใช้ไฟ 3. ใช้งานเครื่องมือตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด 4. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ สม่ำเสมอ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด ราชบุรี   เขต : ดำเนินสะดวก
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ดูงานช่างฝ่ายก่อสร้าง ขุดดิน เดินสายไฟ ปักเสา พาดสาย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( บ้านหนองหญ้าลังกา อ. เมือง จ.ชัยภูมิ)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ   เขต : เมืองชัยภูมิ
อัตรา : 15    อัตราค่าจ้าง : 341 บาท/ต่อวัน
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34 งาน
1 2 3 4

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.