งาน ผู้จัดการฝ่ายบริหารท่าเรือ/คลังเช่าทั่วไป บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบริหารท่าเรือ/คลังเช่าทั่วไป

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)

อัตราค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
งานและความรับผิดชอบ
- กำหนดแผนงานของฝ่ายบริหารท่าเรือและคลังเช่าให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท
- กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารท่าเรือ
- จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบริหารท่าเรือและคลังเช่า และพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด
- จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายและควบคุมดูแลกิจกรรมภายในแผนกท่าเรือและคลังเช่าทั่วไปให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและบริษัทคู่ค้า
- กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
- บริหารและควบคุมการให้บริการจัดเก็บสินค้าของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- วางแผนการรับสินค้า การจัดเก็บและการเบิกจ่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผนควบคุมคลังพัสดุ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก
- วางแผนควบคุมกระบวนการให้บริการและรองรับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
- ตรวจสอบงานบริการตามแผนงานและการส่งมอบบริการตามข้อกำหนด
- วางแผนการให้บริการรับและเบิกจ่ายสินค้าจากหน่วยงานคลัง ท่าเรือและขนส่ง
- ประสานงานกับฝ่ายควบคุมคลังพัสดุทั้งขารับและขาจ่ายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้อนุมัติการเบิกจ่ายสินค้าเข้าออกจากคลัง
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องจักรในกระบวนการคลังสินค้า
- ให้ความรู้และพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
- ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ในฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด
- รับผิดชอบจัดทำรายงานตัวชี้วัดประสิทธิผลของฝ่ายคลังสินค้า
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารท่าเรือ
  3. มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจที่เกียวข้องกับบริษัทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร,คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน,มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ(ISO 9001)
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและมีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- ยูนิฟอร์มพนักงาน (หลังผ่าน Probation)

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
99/19 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ Surapat Kaewpeng
โทรศัพท์ : 0633949834
เว็บไซต์ : https://www.pce-th.com/
Facebook : pce
LineID : pce.th

รายละเอียดบริษัท
ผู้นำกลุ่มธุรกิจน้ำมันปาล์มแบบครบวงจรให้บริการตั้งแต่การผลิต จัดเก็บ ขนส่ง ตลอดจนเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมีบริษัทในเครือ 5 บริษัท ดังนี้
- บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม ไบโอดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิง ​และสินค้าทั่วไป เช่น กะลาปาล์ม เมล็ดในปาล์ม ไม้สับ ​ทะลายปาล์มสับ ฯลฯ เป็นต้น ​มีรถที่พร้อมให้บริการมากกว่า 170 คัน​​
- บริษัท พี.เค มารีน เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินกิจการด้านการจัดเก็บสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ข้าวสาร ปูนซีเมนต์ ยางพารา สินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น บริการพื้นที่สำหรับสินค้าเทกอง เช่น ไม้สับ กะลาปาล์ม เป็นต้น รวมถึงคลังสินค้าเหลวขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) และน้ำมันไบโอดีเซล (B100) สามารถรองรับการให้บริการจัดเก็บน้ำมันทั้งคลังสุราษฎร์ธานี และบางปะกง มากกว่า 200,000 ตัน และพื้นที่โกดังสินค้ากว่า 30,000 ตารางเมตร มีบริการท่าเทียบเรือ 2 แห่ง คือ ท่าเทียบเรือ จ.สุราษฎร์ธานี และ ท่าเทียบเรือใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- บริษัท ปาโก้ เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินกิจการบริการซื้อ-ขายน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม เมล็ดในปาล์ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากปาล์ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริษัท พี.ซี.มารีน(1992) จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด ผู้ผลิตน้ามันปาล์มครบวงจรผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันปาล์มโอเลอีน น้ำมันพืชรินทิพย์และผลพลอยได้อื่นๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โรงงานผลิตตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งวัตถุดิบหลักคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนพื้นที่ กว่า 500 ไร่ด้วยกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและคัดสรรคุณภาพทำให้สินค้ามีคุณภาพ โรงงานยังมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตจากน้ำเสียของโรงงาน

ข้อมูล บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
× รายละเอียด บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 05 มิถุนายน 2566

พนักงาน IT Software (ERP Developer)

พนักงาน IT Software (ERP Developer)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงาน IT Software (IT Security)

พนักงาน IT Software (IT Security)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงาน IT Software (IT Security Supervisor)

พนักงาน IT Software (IT Security Supervisor)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนและ BOI

หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุนและ BOI

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

ช่างกล

ช่างกล

สุราษฎร์ธานี (ท่าฉาง )

โฟร์แมน

โฟร์แมน

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานบัญชีจ่าย

พนักงานบัญชีจ่าย

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล

พนักงานธุรการฝ่ายบุคคล

ฉะเชิงเทรา (บางปะกง )

ผู้จัดการฝ่ายบริหารท่าเรือ/คลังเช่าทั่วไป

ผู้จัดการฝ่ายบริหารท่าเรือ/คลังเช่าทั่วไป

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.