งาน เจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator ประจำ (จตุจักร) บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ Admin & Coordinator ประจำ (จตุจักร)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร)

อัตราค่าจ้าง 13,000-15,000

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา จำนวน 30 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. งานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
1.1) สนับสนุนการจัดเตรียมรูปภาพและแผนที่ตั้ง เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
1.2) สนับสนุนงานการตลาด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ดูแลลูกค้า ประชาสัมพันธ์โครงการ และให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)
1.3) สนับสนุนและรองรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้บริการข้อมูลและคำแนะนำ ผ่านหน้าเคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ (Call Center) การจัดเก็บข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร และการสแกนเอกสารเข้าระบบ

2. งานด้านเอกสาร
2.1) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.2) สนับสนุนงานด้านเอกสารและงานธุรการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลลงระบบ การจัดทำรายงานสรุป การจัดเก็บและคัดแยกเอกสารเพื่อสแกนเอกสารเข้าระบบ
2.3) สนับสนุนงานเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตรวจสอบเอกสาร ประสานงานและดำเนินการคัดรับรองเอกสารจากหน่วยงานภายนอก
2.4) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชีและการเงิน จัดเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีและงานทั่วไป จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ
2.5) สนับสนุนงานจัดเก็บเอกสาร การจัดทำทะเบียนงาน การเตรียมเอกสาร
2.6) สนับสนุนงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาระบบงานต่างๆ

3. งานด้านการบันทึก ทำรายงานและประสานงาน
3.1) สนับสนุนงานด้านสวมสิทธิคดีและโอนสิทธิเรียกร้อง
3.2) สนับสนุนการบันทึกข้อมูลรายงาน จัดทำวาระการประชุม และการจัดเตรียมข้อมูล-ส่งงานประเมิน
3.3) สนับสนุนการรับเรื่องแจ้งซ่อมบำรุงประสานงานการซ่อม เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการซ่อมบำรุงงาน ประสานงาน จัดทำบันทึกเอกสาร

สถานที่ทำงาน : ตึกซันทาวเวอร์ จตุจักร

วัน/เวลาปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
  3. ไม่เป็นผู้มีหนีสินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  6. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดต่อไปนี้ โรควัณโรค, โรคเท้าช้าง, โรคติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดต่อเรื้อรัง และไม่เป็นผู้หมกมุ่นในการพนันและยาเสพติด
  7. ไม่เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในกรณีที่เคยผ่านงานมาแล้วก่อนหน้านี้
  8. มีความรู้ และ/หรือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
  9. ไม่เป็นโรคติดต่อ มีการตรวจก่อนทำงาน

สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ
- ค่าล่วงเวลา
- เงินตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมสันทนาการตามเทศกาล
- โบนัส (พิจารณาตามผลประกอบการและผลการทำงาน)
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ห้องพยาบาล
- มีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งก่อนการปฏิบัติงานจริง
- ค่าช่วยเหลือเดินทางเมื่อปฏิบัติงานรอบดึก

สถานที่ปฏิบัติงาน
จตุจักร

วิธีการรับสมัครงาน
(เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 ระบาด ช่วงนี้งดการเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง ให้โทรมาลงทะเบียน สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์้ท่านั้น)

* วิธีรับสมัครงาน
ให้ลงทะเบียนหรือ Apply ใบสมัครไว้ ทางบริษัทจะโทรไปสัมภาษณ์เบื้องต้น หากใบสมัครผ่านการพิจารณา

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 99/10 ม.4 ถ. แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) นนทบุรี 11120
ติดต่อ คุณสัญชัย
โทรศัพท์ : 083-540-5126
เว็บไซต์ : http://www.onetoonecontacts.com

รายละเอียดบริษัท
One To One Contacts Public Company Limited

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการ Customer Service Management ให้แก่ องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยบริการที่หลากหลายพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัยและการบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้า สวัสดิการที่ดีและการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ได้รับรางวัล APAC Best Customer Service, Provider of the Year ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 ต้องการรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เพื่อรองรับการให้บริการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกับเรา

ขอเชิญเข้าเยี่ยม Website และเลือกตำแหน่งงานที่สนใจเพิ่มเติม ได้ที่ www.onetoonecontacts.com

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2566

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน Call center/Customer Service (ไทย, อังกฤษ) ประจำ จตุจักร

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน Call center/Customer Service (ไทย, อังกฤษ) ประจำ จตุจักร

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ Call center/Customer Service ประจำ (ใกล้ BTS กรุงธนบุรี)

เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ Call center/Customer Service ประจำ (ใกล้ BTS กรุงธนบุรี)

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

นนทบุรี (ปากเกร็ด )

Software Tester

Software Tester

นนทบุรี (ปากเกร็ด )

Business Support, Sale Support, Customer Service, Admin, ประชาสัมพันธ์ - คลองเตย

Business Support, Sale Support, Customer Service, Admin, ประชาสัมพันธ์ - คลองเตย

กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตย )

เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูล สืบค้นข้อมูลใน Social Media และ Internet,Customer Service (ใกล้ BTS สยาม)

เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูล สืบค้นข้อมูลใน Social Media และ Internet,Customer Service (ใกล้ BTS สยาม)

กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน )

ธุรการประสานงานขาย (BTS หมอชิต)

ธุรการประสานงานขาย (BTS หมอชิต)

Advanced Systems Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

ธุรการ Store (รัชโยธิน)

ธุรการ Store (รัชโยธิน)

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

พนักงานธุรการ(ประจำสนญ.TTB)

พนักงานธุรการ(ประจำสนญ.TTB)

บริษัท ไพวอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Administrator )

เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Administrator )

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร )

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.