งาน เจ้าหน้าที่บัญชี(สำนักงานใหญ่) บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี(สำนักงานใหญ่)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)

อัตราค่าจ้าง ตามความสามารถและประสบการณ์

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
-ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับ (รายได้ ,ลูกหนี้ ) ของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย ก่อนที่จะทำการบันทึกบัญชี
-ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, เจ้าหนี้การค้า) ของแต่ละหน่วยงาน ก่อนที่จะทำการบันทึกบัญชี
-บันทึกบัญชีของเอกสารใบสำคัญรับ , ใบสำคัญจ่าย , ค่าใช้จ่าย-ค้างจ่าย, เจ้าหนี้การค้า, ของแต่ละหน่วยงาน
-ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีใบสำคัญรับ , ใบสำคัญจ่าย , ค่าใช้จ่าย-ค้างจ่าย , เจ้าหนี้การค้า, ของแต่ละหน่วยงาน
-จัดทำงบการเงินประจำเดือน ซึ่งจะประกอบด้วย งบดุล, งบรายรับ-รายจ่าย, จัดทำตารางค่าเสื่อมราคา
-จัดทำงบกระแสเงินสด (Cash Flow)
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนองบการเงินประจำเดือน
-เข้าไปตรวจสอบบัญชี (เลขที่เอกสารใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน,การนำเงินเข้าบัญชี และวงเงินการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปวส.- ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน / จัดทำงบการเงิน / บัญชีภาษี
  5. ใช่โปรแกรมMs-office และใช้เครื่องสำนักงานได้
  6. ใช้โปรแกรมบัญชีSoft-biz
  7. สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้ สามารถทำงานวันนักขัตฤกษ์ได้
  8. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ
1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันสังคม
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักผ่อน)
6. ค่าล่วงเวลา
7. ประกันสุขภาพ AIA
8. ประกันอุบัติเหตุ AIA
9. เครื่องแบบพนักงาน
10. วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน
11.เงินช่วยเหลืองานศพ(พนักงานและครอบครัว)
12.สวัสดิการลาอุปสมบท

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน
ผู้สนใจส่งใบสมัคร พร้อมประวัติและระบุเงินเดือนที่ต้องการมายังฝ่ายบุคคล
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 65/192 ชั้น 23 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเน็ส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2643-8223 ต่อ 128,133,120
แฟกซ์ 0-2643-8224
E-mail: hr@th.knightfrank.com

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 ทาวเวอร์ A ชั้น 31 ห้องเลขที่ TNA01-04 ถ.พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ ส่วนงานบุคคล
โทรศัพท์ : 02-643-8223 ต่อ 128, 109, 120
แฟกซ์ : 02-643-8224
เว็บไซต์ : http://www.knightfrank.co.th

รายละเอียดบริษัท
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศอังกฤษที่มีเครือข่ายทั่วโลก มีสำนักงานอยู่ 411แห่ง ใน 59 ประเทศทั่วโลก มีทีมงานทั่วโลกจำนวน 14,000 ท่าน สำนักงานเราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การวิเคาระห์ การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาด บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ สำหรับไนท์แฟรงค์ประเทศไทยเรามีทีมงานระดับมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ร่วม 500 ท่าน ประจำทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานภูเก็ต

ข้อมูล บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
× รายละเอียด บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 13 มิถุนายน 2565

ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำแถว:วงศ์สว่าง )

ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคาร (ประจำแถว:วงศ์สว่าง )

กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา )

เจ้าหน้าทีดูแลอาคาร ประจำแถว:จรัญ 91

เจ้าหน้าทีดูแลอาคาร ประจำแถว:จรัญ 91

กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย )

ด่วน!!!หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง คอนโด (ประจำแถว:สุขุมวิท78)

ด่วน!!!หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง คอนโด (ประจำแถว:สุขุมวิท78)

กรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิ )

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ประจำ: จรัญ91

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ประจำ: จรัญ91

กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย )

เจ้าหน้าการเงิน ประจำแถว:จรัญ91

เจ้าหน้าการเงิน ประจำแถว:จรัญ91

กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย )

พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน!!

พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน!!

EASYFO Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เค พี คอน จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

ธุรการ/การเงิน

ธุรการ/การเงิน

บริษัท วิชช์ มอเตอร์ส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)

เจ้าหน้าที่บัญชี (ปิดงบ)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

Internal Audit (ด่วน!!!!)

Internal Audit (ด่วน!!!!)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

บริษัท บางกอกเบสท์ เอ็มเอฟจี จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

พนักงานบัญชีการเงิน

พนักงานบัญชีการเงิน

บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

พนักงานบัญชีธุรการ

พนักงานบัญชีธุรการ

บริษัท บี.เอส.อลูมิเนียม ซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ

กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง )

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.