ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่
งาน พนักงานบริหารงานขาย (ปฏิบัติงานประจำโครงการ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี) บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
พนักงานบริหารงานขาย (ปฏิบัติงานประจำโครงการ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (เวียงสระ)

อัตราค่าจ้าง ตามตกลง

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) :
1. ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง ธงญี่ปุ่น Jflag บริเวณโครงการ สโมสร และบ้านพร้อมขาย ให้สะอาด
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น PJ ฝ่ายก่อสร้าง และผู้จัดการหมู่บ้าน เกี่ยวกับปัญหา และความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า
3. ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างของบ้านลูกค้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเดือนละ 1 ครั้ง
4. ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง และข้อมูลของโครงการบ้านต่าง ๆ พร้อมทั้งไป survey โครงการคู่แข่งเดือนละ 1 ครั้ง
5. ทำรายงานสรุปลูกค้า Walk-in ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทางเมล์
6. ทำรายงานสรุป Profile ลูกค้าจอง ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทางเมล์
7. เข้าร่วมประชุมทีมงาน รายงานผล การติดตามลูกค้าต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำเดือน
8. รับโทรศัพท์ลูกค้า Call-in จากสื่อโฆษณาต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูล และส่งเอกสารให้แก่ลูกค้า
9. ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าที่ Walk-in และพาลูกค้าชมบ้านตัวอย่าง/ บ้านพร้อมอยู่ในแบบที่ลูกค้าสนใจ เพื่อปิดการขาย
10. โทรติดตามลูกค้า เพื่อทราบถึงผลความคืบหน้าของความสนใจของลูกค้า รับฟังปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขแก่ลูกค้า เพื่อปิดการขาย
11. เสนอแนะความคิดเห็น และแนวทางในการขายให้แก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายก่อสร้าง
ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการ และบริษัทฯ
12. ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายโอนฯ เกี่ยวกับการตรวจรับมอบบ้านของลูกค้าที่จะโอนกรรมสิทธิ์
13. ติดต่อ และประสานงานเบื้องต้นกับธนาคารต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อของลูกค้า (Pre-approved)
14. เข้าร่วมการตรวจสอบ QC กับฝ่ายก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

งานโอนกรรมสิทธิ์
1. งานโอนกรรมสิทธิ์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ จัดเอกสารนัดทำนิติกรรม นัดโอนล่วงหน้า ต่อ สำนักงานที่ดิน
2. นำลูกค้าไปโอนกรรมสิทธิ์ อำนวยความสะดวก ประสานงาน ณ สำนักงานที่ดิน ติดตามประสานงานจนโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ
3. เคลียร์บัญชีโอน
4. จัดเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบให้ลูกค้า
5. งานแบ่งแยกโฉนดที่ดิน/งานแบ่งจัดสรรที่ดิน/งานรังวัดสอบเขตที่ดิน/งานออกโฉนด

งานอื่นๆ
1. กิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ แจกโบว์ชัวร์, ออกบูธ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชาและผู้บริหาร
3. ช่วยเหลืองานต่างๆที่บริษัทจัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ หญิง
  2. อายุ 25-35 ปี
  3. การศึกษาระดับ ปวส.-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
  4. ประสบการณ์ด้านงานขายบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าท์ ทาวน์โฮม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรับผิดชอบ อดทนต่อแรงกดดัน และมีทักษะด้านการประสานงาน
  7. มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เบี้ยขยัน
6.อาหารกลางวัน**
7.ค่าโทรศัพท์/Internet**
8.ค่าคอมมิชชั่น**
9.Incentive**
10.ค่าน้ำมันรถ**
11.บ้านพักพนักงาน (โรงแรม)**
12.เสื้อยูนิฟอร์ม
13.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
14.งานเลี้ยงสังสรรค์
15.สิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ กับบริษัทฯ
16.ส่วนลดในการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ทั้งพนักงานและุบุคคลในครอบครัว)
**พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำโครงการ จ.สุราษฎร์ธานี

วิธีการรับสมัครงาน
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

หมายเหตุ
สวัสดิการพนักงาน
1.กองทุนประกันสังคม
2.ประกันอุบัติเหตุ
3.ประกันสุขภาพกลุ่ม
4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.เบี้ยขยัน
6.อาหารกลางวัน**
7.ค่าโทรศัพท์/Internet**
8.ค่าคอมมิชชั่น**
9.Incentive**
10.ค่าน้ำมันรถ**
11.บ้านพักพนักงาน**
12.เสื้อยูนิฟอร์ม
13.สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
14.งานเลี้ยงสังสรรค์
15.สิทธิส่วนลดพิเศษในการซื้ออสังหาริมทรัพย์กับบริษัทฯ
16.ส่วนลดในการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ (ทั้งพนักงานและุบุคคลในครอบครัว)
**พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุลากรและบริหารงานทั่วไป
เว็บไซต์ : http://baansuay.com

รายละเอียดบริษัท
“บ้านสวยกรุ๊ป” เป็นผู้นำในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของภาคใต้ มีผลการดำเนินงานและการขยายการลงทุนที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องมากว่า 28 ปี ทำโครงการมากกว่า 200 โครงการ บ้านกว่า 8000 หลัง มีนโยบายในการพัฒนาบุคคลกรและสวัสดิการที่ดี ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด ผมรักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผมภูมิใจในภาคใต้ของผม ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ต้องการให้ท้องถิ่นภาคใต้ของเราเจริญ เพราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือมีโครงการดีๆจากภาครัฐมากกว่านี้ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เด็กต่างจังหวัดได้มีงานทำในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ได้ อยู่กับครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ ท่ามกลางญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง อย่างอบอุ่นและสุขสบาย ผมในฐานะภาคเอกชนจึงมาคิดกับทีมงานว่าเราควรมีส่วนช่วยเติมเต็มให้กับสังคม จึงได้เกิดโครงการ "รักษ์บ้านเกิด เด็กใต้กลับบ้าน" เด็กใต้ทุกคนเป็นคนเก่ง ทำงานสร้างชื่อเสียงในกรุงเทพฯ มากมาย แต่ในใจลึกๆของเขามีความปรารถนาที่ต้องการจะกลับมาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น แต่เมื่อกลับมาแล้วจะทำอะไร ? มีงานดีๆ มีบริษัทที่มั่นคงรองรับไหม ? อันนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องการนำ “บ้านสวยกรุ๊ป” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถรองรับ พี่ๆ น้องๆ เด็กใต้กลับบ้านเกิด ให้ทุกคนเมื่อกลับมาแล้วเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน มีส่วนเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างองค์กรของท้องถิ่น ให้สามารถเจริญเติบโต ยิ่งใหญ่ ไปสู่สากลระดับโลกได้ครับ "
นั่นคือปณิธานอันแน่วแน่ ของคุณพิริยะ ธานีรณานนท์ CEO และผู้ก่อตั้ง ”บ้านสวยกรุ๊ป” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคใต้ให้มีความเจริญก้าวหน้า เทียบเท่ากับเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพมหานคร
บริษัทฯ ยินดีต้อนรับเด็กใต้ และทุกท่าน ที่รักบ้านเกิด รักความก้าวหน้า มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา "ครอบครัวบ้านสวยกรุ๊ป" นะคะ

ข้อมูล บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

พนักงานพัฒนาธุรกิจ

พนักงานพัฒนาธุรกิจ

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

เลขานุการบริษัท (ด่วน)

เลขานุการบริษัท (ด่วน)

สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี )

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.