พยาบาลอาชีวอนามัย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง)

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
1.ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
2.ร่วมขับเคลื่อนโครงการอาชีวเวชศาสตร์เครือวิภาราม

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. 1.เพศหญิง/เพศชาย
  2. 2.อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. 3.ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. 4.สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลวิภาราม

วิธีการรับสมัครงาน
1.ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 14 ฝ่ายบุคคล
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
2.ส่ง Resume มาที่ HR@VIBHARAM.COM

กรุณาแต่งกายสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา Transcript,ปริญญาบัตร
5.ใบผ่านงาน(ถ้ามี)
6.ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7.ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
8.วุฒิบัติการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด
2677 ซ.พัฒนาการ 51 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ติดต่อ แผนกบุคคล
โทรศัพท์ : 027222500 ต่อ 1411-1412
แฟกซ์ : 027222445
เว็บไซต์ : http://www.vibharam.com

รายละเอียดบริษัท
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 16 ตุลาคม 2564


บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

พยาบาลอาชีวอนามัย

พยาบาลอาชีวอนามัย

1.ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยในการทำ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


พยาบาล ผู้ป่วยนอก

พยาบาล ผู้ป่วยนอก

-ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์

เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์

1.งานป้ายภายในของโรงพยาบาล 2.งานอ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


พนักงานผู้ช่วยหน่วยจากกลาง

พนักงานผู้ช่วยหน่วยจากกลาง

1.จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ตา..

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)


หัวหน้า ADMISSION

หัวหน้า ADMISSION

1. สอบถามสิทธิการเบิกค่ารักษาพยา..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เภสัชกร

เภสัชกร

1. ควบคุมการจัดยา และจ่ายยา ให้แก..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

1.ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วย และให..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

1.ออกไปรับและส่งผู้ป่วยตามที่ต่..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


นักเทคนิคการแพทย์

นักเทคนิคการแพทย์

1.ทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


โฟร์แมน

โฟร์แมน

1.ดูแลการก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาร..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร (เฟอร์นิเจอร์)

เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร (เฟอร์นิเจอร์)

1.งานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ 2.ด..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

1.ดูแล ออกแบบการเขียนโปรแกรมให้ห..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่เวรเปล

เจ้าหน้าที่เวรเปล

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริการเข..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


พยาบาล OR

พยาบาล OR

- เป็นผู้ช่วยในการส่งเครื่องมือ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


พยาบาลไตเทียม (ผู้เชี่ยวชาญ)

พยาบาลไตเทียม (ผู้เชี่ยวชาญ)

1. ดูแลบริการผู้ป่วยฟอกเลือดด้วย..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่อาภรณ์ภัณฑ์

เจ้าหน้าที่อาภรณ์ภัณฑ์

1. เข็นรถรับ - ส่งผ้าตามแผนกต่าง ๆ 2..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่Supportเครื่องมือแพทย์

เจ้าหน้าที่Supportเครื่องมือแพทย์

1.จัดซื้อจัดหาพร้อมบำรุงรักษาเค..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

-รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

1.เสนอราคาตรวจสุขภาพและเสนอประก..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

1.จัดทำแผนงานพัฒนาธุรกิจตามที่ไ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

1. บริการต้อนรับ อำนวยความสะดวก แ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


แม่ครัว

แม่ครัว

จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่เวรเปล

เจ้าหน้าที่เวรเปล

บริการเข็นรถรับ-ส่งผู้ป่วยไปยั..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบา..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


พยาบาลวิสัญญี

พยาบาลวิสัญญี

- วางยาสลบผู้ป่วย..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramidic)

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramidic)

ทำงานตามคำสั่งแพทย์ EP ออกกู้ชีพ ..

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง)


คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.