งาน ผู้อำนวยการโครงการ/Project Director บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการโครงการ/Project Director

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี)

อัตราค่าจ้าง ตามประสบการณ์

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบทุกกิจกรรมในสายงานโครงการ คือ วางแผน , สั่งการ , ควบคุม , และรายงาน
2. รับผิดชอบงานพัฒนาโครงการ และบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงาน
3. อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือ ระดับปริญญาโท วิศวกรรมโยธา บริหารธุรกิจ
  2. มีประสบการณ์ด้าน บริหารสัญญาและควบคุมโครงการก่อสร้าง

สวัสดิการ
- เบี้ยขยันสูงสุดเดือนละ 800 บ.
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร์
- กู้ยืมเงินฉุกเฉิน
- ท่องเที่ยวประจำปี/สังสรรค์ประจำปี
- โบนัสประจำปี
- เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน
สนใจสมัครงานออนไลน์ทาง www.jobth.com หรือส่ง e-mail มาที่ natthakan@cmc.co.th

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ติดต่อ คุณนาวิน และ คุณจริยา
โทรศัพท์ : คุณนาวิน 086-341-6926,คุณจริยา 086-340-3470
แฟกซ์ : 02-4689000 ต่อ 8590
เว็บไซต์ : http://www.cmc.co.th

รายละเอียดบริษัท
Chaopraya Mahanakorn PCL (CMC GROUP)
“เราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผู้พัฒนาการอยู่อาศัย”
“We will be the Excellent LIVING Development Provider”
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรโดยนายวิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 และเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Mai เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท สำหรับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า
กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง
กลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์
กลุ่มธุรกิจโรงแรม
สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,029,160,000 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,028,570,595 บาท อันเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 และวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 บริษัท เพื่อรองรับต่อการขยายธุรกิจใหม่ในกลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์ และกลุ่มธุรกิจด้านการโรงแรม ทั้งนี้ เพื่อการแบ่งโครงสร้างการดำเนินธุรกิจให้มีความชัดเจน

CMC ยกระดับการลงทุน ย้ายหุ้นเข้าตลาด SET และเดินหน้าขยายพันธมิตร แตกไลน์ธุรกิจใหม่ หนุนรายได้โตอย่างยั่งยืน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 7 บริษัท คือบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PPP”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
บริษัท สยามนคร จำกัด (“SNC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มให้เช่าอาคารสำนักงาน นายหน้าอสังหาฯ บริหารนิติฯ
บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด (“TSN”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง
บริษัท ซีทูเอช จำกัด (“C2H”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มบริหารจัดการที่พัก (Chain Hospitality)
บริษัท เทเลด็อก จำกัด (“TELEDOC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์_โรงพยาบาล
บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด (“CMEDITECH”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์_เวชภัณฑ์สมุนไพร

บริษัทฯ ต้องการบุคลากรเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายคือการสร้างทีมงานคุณภาพ และร่วมกันเป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 04 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มธุรกิจงานทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มธุรกิจงานทำความสะอาด

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

เจ้าหน้าที่ขายคอนโด โซนติวานนท์

เจ้าหน้าที่ขายคอนโด โซนติวานนท์

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี )

ช่างอาคาร (โซนเพชรเกษม)

ช่างอาคาร (โซนเพชรเกษม)

กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ )

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานโครงสร้าง

เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานโครงสร้าง

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

Quantity Control

Quantity Control

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

ธุรการประจำโครงการ วงศ์สว่าง

ธุรการประจำโครงการ วงศ์สว่าง

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี )

วิศวกรประมาณราคา

วิศวกรประมาณราคา

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

ผู้อำนวยการโครงการ/Project Director

ผู้อำนวยการโครงการ/Project Director

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

วิศวกรสนาม SE

วิศวกรสนาม SE

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

วิศวกรประมาณราคา

วิศวกรประมาณราคา

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

Offiece Engineer (ประจำโคราช)

Offiece Engineer (ประจำโคราช)

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

วิศกรประมาณราคา

วิศกรประมาณราคา

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

Site Engineer / Project Engineer

Site Engineer / Project Engineer

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

Site Engineer

Site Engineer

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

Estimator/Cost Engineer

Estimator/Cost Engineer

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตธนบุรี )

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.