ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
บริหารจัดการหน่วยงานเขียนแบบ, ซ่อมบำรุง, แม่พิมพ์
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- บริหารจัดการ / ควบคุมกระบวนการผลิต (ลักษณะงานแปรรูปโลหะ) - วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด / เป็นไปตามเป้าหมาย - ดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
- รับผิดชอบ และดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องเล่น และเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจสอบเครื่องเล่น และเครื่องจักรทันทีที่เกิดความขัดข้อง - รวบรวม และบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด - ร่วมกันทำงานกับทีมงาน เพื่อพัฒนาขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องเล่น และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 ตำแหน่ง    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1.ดูแล/บริหารจัดการแผนกที่อยู่ภายใต้สายงาน 2.จัดทำ/จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน 3.ให้คำแนะนำปรึกษา แก่หัวหน้าแผนก/พนักงาน 4.จัดเตรียมพนักงาน(Man Power Model)Balance กำลังคนในไลน์ผลิต 5.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและวิธีแก้ไข/ป้องกัน 6.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆจากภายนอกแผนก 7.วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่างๆในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
1. ถอดแบบและกรอกราคาใน BOQ เพื่อใช้ประมูลงาน 2. เข้ารวมฟังชี้แจงแบบและดูสถานที่ 3. ติดต่อร้านค้าเพื่อขอราคาอุปกรณ์ที่ใช้งาน
บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
ควบคุมงาน ติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมเครื่องกลประกอบอาคาร (งานระบบปรับอากาศ หรือ งานระบบสุขาภิบาล,ระบบป้องกันอัคคีภัย) ทำงานประจำอยู่ไซต์งาน
บริษัท ยูนิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท นิวแม็ก จำกัด
-รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง -จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง -วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่า - ใหม่ ในแต่ละเดือน รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าจากการเข้าพบลูกค้า -รักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเสมอๆ
บริษัท นิวแม็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โฟลคอน จำกัด
ลักษณะของงาน • Support ข้อมูลของ product ทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า • จัดเตรียมทำ เอกสารApproveส่งลูกค้า • Design
บริษัท โฟลคอน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
เพศ : ชาย-หญิง อายุ : 25-36 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) หน้าที่รับผิดชอบ - ศึกษาแบบและดำเนินการให้แบบหรือข้อมูลในแบบสมบูรณ์ขึ้นจนเหมาะแก่การทำงานแต่ละช่วงงาน - ตรวจสอบแผนการจัดส่งเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และ SHOP DRAWING - ตรวจสอบ SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING - ตรวจสอบงานในสนาม และผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้คุณภาพ หรือข้อตกลงอื่นที่กำหนดไว้ - แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของงานวิศวกรรมโครงสร้างที่เกิดขึ้น - ตรวจส
บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง/ตามประสบการณ์
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท คงคาธร จำกัด
วิศวกรเครื่องกลทำงานร่วมกับผู้บริหารและทีมเทคนิค ในการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และระบบจักรกลเรือ โดยจะมีหน้าที่วิเคราะห์ วางแผนงาน บริหารทีมเทคนิคภายในและภายนอก วางแผนอะไหล่ จัดทำและติดตามงบประมาณ ทำรายงาน และตรวจสอบคุณภาพ (QC) ก่อนส่งมอบงาน
บริษัท คงคาธร จำกัด
จังหวัด กระบี่   เขต : เมืองกระบี่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 928 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 93 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.