ค้นหาจากงานประเภท
วิศวกรเครื่องกล โรงงาน วิศวกรอุตสาหกรรม
งาน บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
- มีประสบการณ์ ทำงานเกี่ยวกับระบบงานเครื่องกล / มีความรู้ระบบอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ - สามารถทำงานเอกสารได้ และ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1 คน (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์การทำงาน
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
• วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การทำ PM (Preventive Mainternance) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิด Breakdown • Work Request ใบแจ้งซ่อม แก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องขัดข้อง • วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุในการเสียของเครื่องจักร • จัดทำ TPM (Total Productive Maintenance) • ควบคุมอะไหล่เครื่องจักรและ Spare part ที่ใช้สำหรับในงานซ่อมบำรุง เช็คสเปคของที่จะสั่งซื้อ
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ชัยนาท   เขต : มโนรมย์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
- วางแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านเครื่องจักรกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ - วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุง ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ - วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - จัดทำบันทึกประวัติการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การทวนสอบเครื่องจักร - จัดทำประวัติและแผนการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่อง - จัดหาเครื่องจักรทดแทน กรณีเครื่องเครื่องจักรเสียหาย -
บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1.ออกแบบชิ้นส่วน / เครื่องจักร /อุปกรณ์ ต่าง ๆ 2.ควบคุมเอกสารและแบบต้นฉบับ 3.ควบคุม โครงการติดตั้งต่าง ๆ 4.แจกจ่ายแบบให้กับฝ่ายต่างๆที่ต้องการ 5.ดูแล ซ่อมแซม งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ถนน อาคาร หรืองานที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานอื่น 6.ควบคุมงานซ่อมของ Supplier 7.ประสานงานกับแผนกข้อมูลและวางแผน เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น จัดทำประวัติเครื่องจักร / การโยกย้าย หรือ การยกเลิกการใช้งานเครื่องจักร ขั้นตอนและวิธีการทำงาน ( WI ) เป็นต้น 8.วางแผนการบำรุงรักษารถทุกประเภท 9.วิเคราะห์ข้อมูลด้านงานซ่อมบำรุงแ
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พูลวารินทร์ พลัส จำกัด
- ประสานงานกับฝ่าย Sales ในการออกแบบ/ถอดแบบ/แก้ไขแบบตามรายละเอียดที่ฝ่าย Salesได้รับจาก Owner - ออกแบบ/ถอดแบบ/แก้ไขแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD 3D และถอด BOQ ได้อย่างถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานภายในและภายนอก วางแผนงาน รายสัปดาห์ และ รายเดือน จัดคิวงาน ส่งช่างเข้าหน้างาน ติดตามความคืบหน้า และควบคุมดูแลงานติดตั้งได้ตามแบบที่กำหนดไว้ - จัดทำ Daily Report & Daily Request รายสัปดาห์ - เคลียร์แบบหน้างานได้ ตรวจงานที่ติดตั้งให้ถูกต้องตามแบบที่เขียน และนำมาทำ As-Built ได้อย่างถูกต้อง - สรุ
บริษัท พูลวารินทร์ พลัส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 30,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท พูลวารินทร์ พลัส จำกัด
- ติดตั้งปั๊มน้ำตามใบงาน (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย) - ตรวจเช็คและซ่อมแซมปั้มน้ำตามใบงาน (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย) - รายงานความคืบหน้าและปัญหากับหัวหน้างาน - ตรวจสอบอุปกรณ์ความพร้อมในการใช้งาน - ประกอบและซ่อมปั๊มน้ำตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พูลวารินทร์ พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-17,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไทยเบลล์โก้ แบตเตอรี่ จำกัด
วิศวกรวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความสะอาด ความเป็นระเบียบในโรงงาน การผลิตให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมPM และการลดต้นทุน รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องจักร
บริษัท ไทยเบลล์โก้ แบตเตอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : *****
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
ร่างออกแบบตามคำสั่งงาน ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนส่งอนุมัติ ประสานงานและวางแผนการออกแบบกับผู้ควบคุมดูแลแบบจากหน่วยงานภายนอก บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือแลอุปกรณ์สำหรับงานออกแบบ จัดทำใบสั่งซื้อ ประเมิน ปริมาณและค่าใช้จ่าย ทำความสะอาดเครื่องมือและหน่ยวยปฏิบัติการ ให้การสนับสนุนอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 2.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน 3.จัดทำรายงานประจำวัน 4.บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 5.สามารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้ 6.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ 7.ให้การสนับสนุน อย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด
งานประจำ
บริษัท เอ็ม เอ ซี เอส จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 22,000-25,000 บาท และ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 8000 -10000 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 931 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 94 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.