หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน วิศวกรเหมืองแร่
28 พ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 28 ปี     จังหวัด : ศรีสะเกษ (วังหิน)
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปวส. (ช่างโยธา) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

28 พ.ค. 2564
28 พ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : อุตรดิตถ์ (ลับแล)
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวะกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

28 พ.ค. 2564
27 พ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 20 ปี     จังหวัด : สงขลา (สะเดา)
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (เทคโนโลยีปิโตรเลียม) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ปวช (อิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

27 พ.ค. 2564
25 พ.ค. 2564
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 23 ปี     จังหวัด : ชัยนาท (หันคา, เนินขาม)
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

25 พ.ค. 2564
25 พ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 23 ปี     จังหวัด : นครราชสีมา (เฉลิมพระเกียรติ, เมืองนครราชสีมา)
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเชตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา

25 พ.ค. 2564
24 พ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 31 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)
เงินเดือนที่ต้องการ : 37,500    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

24 พ.ค. 2564
23 พ.ค. 2564
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เหมืองแร่และปิโตรเลียม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

23 พ.ค. 2564
19 พ.ค. 2564
สมัคร QC
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 24 ปี     จังหวัด : มหาสารคาม (ชื่นชม, เชียงยืน)
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (-) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

19 พ.ค. 2564
19 พ.ค. 2564
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : สงขลา (หาดใหญ่)
เงินเดือนที่ต้องการ : 45,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

19 พ.ค. 2564
18 พ.ค. 2564
สมัคร วิศวกร
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : เชียงราย (พาน)
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิศวกรรมเหมืองเเร่เเละปิโตรเลียม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์ คณิต) เทศบาล6นครเชียงราย

18 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 266 คน

« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 27 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.