หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training
24 เม.ย. 2561
สมัคร ธุรการ
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 31 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (คณิต-วิทย์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 30 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางขุนเทียน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (การจัดการ) วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : ลพบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์สังคม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
สมัคร IT
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : ปทุมธานี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวช (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี

ปริญญาตรี (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวส. (การบัญชี) โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
สมัคร ธุรการ
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 30 ปี     จังหวัด : นนทบุรี (เขตบางซื่อ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,500    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไสใหญ่ วิทยาเขตทุ่งสง

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : ลำปาง
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปวส. (การเลขานุการ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ไทย-สังคม) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : กระบี่
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : ชัยภูมิ
เงินเดือนที่ต้องการ : 17,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกริก
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

24 เม.ย. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 77885 คน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.