หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training
20 มี.ค. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 35 ปี     จังหวัด : นนทบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 22,500    ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี

ปริญญาตรี (สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนวัดบวรมงคล

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 38 ปี     จังหวัด : พัทลุง
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000    ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี

ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 28 ปี     จังหวัด : ระนอง
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (ธุรกิจพาณิชยนาวี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 31 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์ คำนวณ) รร. ฤทธิยะวรรณาลัย

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 50 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 50,000    ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี

ปริญญาตรี (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : กาญจนบุรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปวส. (การบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : ปทุมธานี (เขตธนบุรี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 14,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัย ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ศิลป์-ภาษา) ร.ร ปทุมธานี”นันทมุนีบำรุง”

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 42 ปี     จังหวัด : นครราชสีมา
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 40 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตภาษีเจริญ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000    ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี

ปวส. (การตลาด) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ปวช (การขาย) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

20 มี.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 37 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา )
เงินเดือนที่ต้องการ : 27,500    ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

ปริญญาตรี (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 มี.ค. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 76244 คน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.