ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

22-มกราคม-2540    อายุ 25ปี

158 Cm    หนัก 49 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นครศรีธรรมราช (พรหมคีรี)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

18,000บาท ขึ้นไป

26 ก.ค. 2565

26 ก.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปริญญาตรี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.31(เกียรตินิยมอันดับ2)
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
3.01
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ไม่ได้ระบุ
นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
88/9 หมู่ 9 ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช80000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

•ลงพื้นที่ตรวจ Onsite มาตรการ Covid-19 ในสถานประกอบกิจการ
•ลงพื้นที่ตรวจ Onsite ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการโครงการก่อสร้าง
•บันทึกย้อมูลรายงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกําหนด
•จัดทําหนังสือออกคําสั่งทางราชการและส่งไปยังสถานประกอบกิจการต่างๆ
•สอบสวนอุบัติเหตุ
•จัดทำโครงการผลิตคู่มือความปลอดภัยสรุปสาระสําคัญกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการฝึกอบรม
มกราคม 2565  ถึง   มกราคม 2565
สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
จป.น้องใหม่ ต้องทำอะไร? เริ่มต้นที่กฎหมาย
สิงหาคม 2564  ถึง   สิงหาคม 2564
บริษัท เอ็นพีซีเซฟตี้แอนด์เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิช
ข้อกำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
พฤศจิกายน 2564  ถึง   พฤศจิกายน 2564
-
หลักสูตรพื้นฐานของเส้นทางออกหนีไฟสำหรับสถานประกอบกิจการ
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 25 คำ/นาที    อังกฤษ 36 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

วิทยากร
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

โครงการผลิตคู่มือความปลอดภัยสรุปสาระสำคัญกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
http://online.anyflip.com/lpyfc/krct/mobile/

สำหรับสมาชิกเท่านั้น