ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

คริสต์

08-มิถุนายน-2540    อายุ 25ปี

176 Cm    หนัก 111 Kg

ได้รับการยกเว้น (เรียน รด ครบ 3 ปี)
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

GIS manager, Data analytic , Data&training

17,000บาท ขึ้นไป

25 ก.ค. 2565

25 ก.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
GIS manager, Data analytic , Data&training
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.บ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
3.13
ประวัติการทำงาน
1 ปี
มีนาคม 2563  ถึง   พฤศจิกายน 2564
Data Analytic & Development Assistant
Steam of Things
15/2 ถนนบางแสนสาย2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 STEAM OF THINGS
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

งานหลัก
- Project Manager of Training Drone and GIS
(Project U2T at Koh Si Chang)
- Project Manager of Training Drone and GIS
(Project U2T at Tambon Dongkhilek)
- Project Manager of Drone Mapping High Resolution
(Project U2T at Tambon Dongkhilek)
- Assistant of Drone Inspection Wind Turbines
- Project Manager of Digital Service For SME : Kuaithiamsun
- Assistant of Drone Mapping Very High Resolution
- Teacher Assistant of Training Drone and GIS

งานลอง(ทั่วไป)
- Collect Data (Ground/Aerial Survey)
- Data Preparation
(GeoSpatial Data/Manual For Training)
- Report
( Map layout / Training Report)
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 20 คำ/นาที    อังกฤษ 34 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,


โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น