ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุธ

11-มีนาคม-2533    อายุ 32ปี

176 Cm    หนัก 93 Kg

เกณทหารแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เลย (วังสะพุง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

ช่างโลหะ

งานประจำ (Full Time)

ขับรถแบ็คโฮ, ขับรถพ่วง, ช่างเชื่อม

18,000บาท ขึ้นไป

7 มิ.ย. 2565

27 ก.ย. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ขับรถแบ็คโฮ, ขับรถพ่วง, ช่างเชื่อม
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เลยสว่างวิทยาคม
ม.3
ช่างเชื่อม
3
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ไม่ได้ระบุ
ขับรถแบ็คโฮ
ศ.ศรีคราม
ตรัง
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ขุดท่อระบาย ขุดตอมอบ้านปรับที่ดิน
มีนาคม 2558  ถึง   เมษายน 2561
ขับรถพ่วง
โล่ทองการโยธา
ตรัง
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

วิ่งหินดินทราย
ประวัติการฝึกอบรม
มิถุนายน 2554  ถึง   สิงหาคม 2555
ศูนพัฒนาฝีมืแรงงาน
ชั่งเชื่อม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถบรรทุก

รถยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น