ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย

ไทย

พุทธ

15-มกราคม-2519    อายุ 46ปี

169 Cm    หนัก 52 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กาญจนบุรี (ท่ามะกา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

ช่างโลหะ

งานประจำ (Full Time)

ช่างเชื่อม, งานตัดเหล็ก

0บาท ขึ้นไป

4 มิ.ย. 2565

4 ส.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ช่างเชื่อม, งานตัดเหล็ก
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ต่ำกว่ามัธยม โรงเรียนบ้านท่ามะกา
ป.6
ร้านเสริมประสบการณ์ชีวิต
2.2
ประวัติการทำงาน
2 ปี
มกราคม 2562  ถึง   มิถุนายน 2565
ช่างเชื่อม
กรการช่าง
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ทั่วไป
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น