ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

07-กุมภาพันธ์-2541    อายุ 24ปี

160 Cm    หนัก 46 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ขอนแก่น (แวงน้อย)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

ภูมิศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

นักจัดทำแผนที่ , Gis, Gps

16,000บาท ขึ้นไป

6 พ.ค. 2565

6 พ.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
นักจัดทำแผนที่ , Gis, Gps
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.บ.
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
2.75
ประวัติการทำงาน
2 ปี
พฤษภาคม 2561  ถึง   เมษายน 2563
Prat time
เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น
ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

พนักงานขายตั๋วหนัง
พฤษภาคม 2563  ถึง   กันยายน 2563
แปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม
Gistda (โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน)
ออนไลน์
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ปรับปรุงและแก้ไขพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำ
พฤศจิกายน 2563  ถึง   พฤษภาคม 2565
ครูอัตราจ้า
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
หมู่6 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สอนระดับชั้นประถมศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น