ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

02-ตุลาคม-2542    อายุ 22ปี

158 Cm    หนัก 43 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นครศรีธรรมราช (ปากพนัง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

รัฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

หัวหน้างานต่างๆ, เจ้าหน้าที่ต่างๆ

1,500บาท ขึ้นไป

9 พ.ค. 2565

16 พ.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
หัวหน้างานต่างๆ, เจ้าหน้าที่ต่างๆ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
3.41
ประวัติการทำงาน
0 ปี
มกราคม 2564  ถึง   พฤษภาคม 2564
นักศึกษาฝึกงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
-
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ทำเกี่ยวกับเอกสารรับภายใน-เอกสารภายนอก พิมพ์เอกสาร ประสานงานต่างๆ
ประวัติการฝึกอบรม
พฤษภาคม 2562  ถึง   พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ออกค่ายดูเเลนักศึกษาที่จะเข้ามหาลัยปี 1 และอื่นๆ อีก
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

ความถนัในด้านที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
งานฝีมือ
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ทำวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง

สำหรับสมาชิกเท่านั้น