ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

28-เมษายน-2542    อายุ 23ปี

155 Cm    หนัก 42 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมเคมี

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรเคมี, วิศวกรQA,QC

18,000บาท ขึ้นไป

9 พ.ค. 2565

21 พ.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรเคมี, วิศวกรQA,QC
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2565
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ป.ตรี
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
2.62
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
ม.6
วิทย์-คณิต
3.71
ประวัติการทำงาน
0 ปี
มีนาคม 2564  ถึง   พฤษภาคม 2564
นักศึกษาฝึกงาน QC
โรงไฟฟ้าตั้งแซเยื้องกรีนพาวเวอร์ จำกัด
71/2 หมู่ 7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ควบคุมกระบวนกระผลิตน้ำ
- วิเคราะห์น้ำในห้องปฏิบัติการ
-ดูแลกระบวนการกำจัดน้ำเสียในโรงไฟฟ้า
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย 27 คำ/นาที    อังกฤษ 25 คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

- เป็นเลขานุการ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562-2563
- เคยจัดค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
- เคยจัดค่ายวิศวะจิตอาสา
- เคยจัดกิจกรรมรับน้องในคณะ,กีฬาในคณะ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น