ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

11-มีนาคม-2524    อายุ 40ปี

160 Cm    หนัก 55 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นครราชสีมา (เฉลิมพระเกียรติ, เมืองนครราชสีมา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ

งานประจำ (Full Time)

ธุรการ, บัญชี

15,000บาท ขึ้นไป

11 ม.ค. 2565

22 ม.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ธุรการ, บัญชี
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ปริญญาตรี
คหกรรมศาสตร์ศึกษา ธุรกิจงานประดิษฐ์
3.26
ประวัติการทำงาน
10 ปี
กันยายน 2560  ถึง   มกราคม 2565
Dispatcher NE 1 Z1
บมจ.เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
453 , 453/1 หมู่ 8 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ดูแลงานรับร้านค้า จัดสรรรถเข้ารับงานที่ร้าน และบ้านลูกค้ากลับมาจัดการ และปล่อยงานขึ้นทันรอบรถ เพื่อจัดส่งไปยังปลายทางให้ถูกต้องคะ
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 70 คำ/นาที    อังกฤษ 65 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น