ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

22-กันยายน-2539    อายุ 25ปี

171 Cm    หนัก 79 Kg

สำเร็จหลักสูตรรักษาดินแดน
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กาฬสินธุ์ (ดอนจาน, เมืองกาฬสินธุ์)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรสุขาภิบาล, วิศวกรสนาม

20,000บาท ขึ้นไป

4 พ.ค. 2565

4 พ.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม, วิศวกรสุขาภิบาล, วิศวกรสนาม
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2562
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3.2
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3.75
ประวัติการทำงาน
2 ปี
กรกฎาคม 2562  ถึง   กุมภาพันธ์ 2564
วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Nissin Brake (Thailand) Co.,Ltd
233 หมู่ที่ 10 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- Water treatment control (Softener , RO and DI)
- Chemical wastewater treatment control
- Air pollution control
- Industrial waste control
- Environmental management (ISO14001:2015, CSR and EIA)
- Environmental legislation and information support
- Environmental and Energy improvement
- Construction support
- Annual energy management report
- Annual environmental training
- Experience in EDP, Painting and Plating (Process and Chemical)
- Other assigned
กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   พฤษภาคม 2562
นักศึกษาสหกิจ
Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co.,Ltd
Lot B8 - B9, Nhi Xuan Industrial Clusters, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- Air pollution control from steam boiler
- Reducing the carbon-monoxide emissions gas from steam boiler (Graduation Project)
- Experience in Combustion theory
- Experience in Steam boiler process
ประวัติการฝึกอบรม
สิงหาคม 2563  ถึง   สิงหาคม 2563
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
มีนาคม 2563  ถึง   มีนาคม 2563
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 49 คำ/นาที    อังกฤษ 29 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint and Outlook)
- AutoCAD
- Cyberlink powerdirector
- Mathematics
- Quick Learner
- Attention to Detail
- Creativity
- Result Oriented
- Outgoing
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

1. Concentrate water from RO system reusing
2. Foundry sand powder recycling
3. Chemical wastewater treatment plant installation and renovation
4. Concrete floor renovation
5. Water softener system renovation
6. Water balance for gutter and holding pond design
7. Water balance from production process
8. Design concept for surface water treatment
9. Design concept for factory toilet
10. Design concept for drain water from cooling tower

สำหรับสมาชิกเท่านั้น