ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

21-เมษายน-2538    อายุ 26ปี

170 Cm    หนัก 83 Kg

ปลดประจำการ
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สระบุรี (พระพุทธบาท)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

ช่างโลหะ

งานประจำ (Full Time)

ช่าง

10,000บาท ขึ้นไป

20 พ.ย. 2564

25 ม.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ช่าง
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.ท้ายพิกุล
ม.3
-
2.33
ประวัติการทำงาน
2 ปี
กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   พฤษภาคม 2562
ช่างกองรับเหมา
กลาสไลน์ จำกัด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม
ประวัติการฝึกอบรม
ไม่ได้ระบุ
-
-
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย - คำ/นาที    อังกฤษ - คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น