ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

07-พฤษภาคม-2542    อายุ 23ปี

156 Cm    หนัก 50 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สงขลา (บางกล่ำ, หาดใหญ่)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

, Email
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป, คีย์ข้อมูลเอกสาร งานเอกสาร, Admin ประสานงานทั่วไป

15,000บาท ขึ้นไป

15 พ.ค. 2565

22 มิ.ย. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป, คีย์ข้อมูลเอกสาร งานเอกสาร, Admin ประสานงานทั่วไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.95
ปวช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ปวช
ภาษาต่างประเทศ
3.80
ประวัติการทำงาน
0 ปี
กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
เลขที่15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สิงหาคม 2559  ถึง   สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์/การเงิน/บัญชี/บันทึกข้อมูล
สำนักงานหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาคาร8และ9
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

การฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พฤศจิกายน 2564  ถึง   เมษายน 2565
พนักงานประจำร้าน
เคแอน์เคซุปเปอร์สโตร์
187 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

แคชเชียร์
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น