ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

24-พฤษภาคม-2537    อายุ 27ปี

163 Cm    หนัก 48 Kg

ยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

งานประจำ (Full Time)

ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้ช่วยนักบัญชี

17,000บาท ขึ้นไป

21 มิ.ย. 2564

21 มิ.ย. 2564

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้ช่วยนักบัญชี
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฌทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญาตรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.01
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ม.6
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
7 ปี
ธันวาคม 2563  ถึง   มิถุนายน 2564
การตลาด
บริษัท บางกอก ลีฟวิ่ง จำกัด
44/2 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เขตบางขุนเทียน กทม.10150
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- Online Marketing
- วางแผนขายสินค้าระบบ Online เช่น Facebook,website, Line OA, Google ads
- คิด Content และสื่อโฆษณา
- สื่อสารการขายกับลูกค้า Online
- ประสานงานขาย การดูแลหลังการขาย การรับประกันสินค้า การตจัดส่งสินค้า
กันยายน 2562  ถึง   พฤศจิกายน 2563
การตลาด
บริษัท เกรตติงไทย จำกัด
28/2 ถ.ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ขายสินค้าผ่านช่องทาง Online - Offline
- พัฒนาช่องทางการขายสินค้าบน Marketplace - website
- พัฒนาและออกแบบสินค้าใหม่ให้กับบริษัท
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
- จัดประชุมด้านการตลาดทุกสัปดาห์
- ประสานงานกับ Suplier
กรกฎาคม 2558  ถึง   กรกฎาคม 2562
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท ซี บี เอ จำกัด
4 ซอย เอกชัย 104 แขวง บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินและทรัพย์สิน
- จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานภายในทีมและผู้รับการตรวจ
- จัดทำแบบฟอร์มการตรวจ
- ผู้สังเกตการณ์พร้อมบันทึกรายงานการตรวจสอบ
- จัดพิมพ์รายงานและสรุปผลการตรวจสอบ

บริษัท บางกอก ลีฟวิ่ง จำกัด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
เงินเดือน 9000 บาท
หน้าที่
- คีย์ข้อมูลนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- รับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า
- คีย์ข้อมูลระบบสต๊อกสินค้า
- พิมพ์รายงานการสั่งซื้อสินค้าประจำวัน
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น