ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

25-มกราคม-2541    อายุ 23ปี

175 Cm    หนัก 80 Kg

รอเกณฑ์ทหาร
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

บุรีรัมย์ (สตึก, แคนดง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance) , งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)

ผู้ช่วยวิศวกร, นักธรณีวิทยา

20,000บาท ขึ้นไป

11 พ.ค. 2564

25 ก.ย. 2564

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้ช่วยวิศวกร, นักธรณีวิทยา
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี
วิศวกรรมธรณี
2.70
ประวัติการทำงาน
1 ปี
พฤศจิกายน 2563  ถึง   กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ช่วยวิศวกร
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)
292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เคยไปสหกิจศึกษาที่ษริษัทในโครงการ MNLP ที่จังหวัดลำปางทำ Auto CAD ในการออกแบบการทำ Slope ใส่ rock bolt,soil nail
เคยร่วมงานกับพี่ที่บริษัทชื่อ นายณัฐพงศ์ พยาราษฎร์ และ นายณพัชร์ บรรลือ
ประวัติการฝึกอบรม
มิถุนายน 2563  ถึง   กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Geo-lnformatics and spacetechnalogy
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น