ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

10-ธันวาคม-2540    อายุ 23ปี

175 Cm    หนัก 66 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

งานประจำ (Full Time)

วิศวกรสิ่งเเวดล้อม, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

18,000บาท ขึ้นไป

10 มิ.ย. 2564

11 มิ.ย. 2564

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
วิศวกรสิ่งเเวดล้อม, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2563
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.10
ประวัติการทำงาน
0 ปี

นักศึกษาฦึกงาน บริษัท โกลบอล เอนไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้น จำกัด ระยะเวลา พฤษจิกายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 100 คำ/นาที    อังกฤษ 60 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

-พิธีกร
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบAS เพื่อบำบัดน้ำเสียที่มีค่าความเค็มสูง ด้วยเหล็กประจุศูนย์

สำหรับสมาชิกเท่านั้น