ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

02-กุมภาพันธ์-2540    อายุ 25ปี

170 Cm    หนัก 57 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

รัฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

ประสานงานทั่วไป, งานบุคคลฝึกอบรม, ธุรการทั่วไป

15,000บาท ขึ้นไป

1 เม.ย. 2565

6 ส.ค. 2565

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ประสานงานทั่วไป, งานบุคคลฝึกอบรม, ธุรการทั่วไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2562
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รัฐศาสตร์บัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
2.78
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
ม.6
วิทย์-คณิต
3.13
ประวัติการทำงาน
1 ปี
กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   มีนาคม 2564
นักปฏิบัติการ
โพรเกรส เอชอาร์ จำกัด
อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสมเป้า ชั้น 2 เลขที่ 1019 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ซัพพอร์ตข้อมูลจากทางบริษัท บันทึกข้อมูลงานต่างๆ คีย์ข้อมูล เอกสาร
สิงหาคม 2562  ถึง   ตุลาคม 2562
นักศึกษาฝึกงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ช่วยงานต่างๆในหน่วยงาน และดูแลดูงานเรื่องระบบครุภัณฑ์ในหน่วยงาน
มีนาคม 2559  ถึง   กรกฎาคม 2559
พนักงานทั่วไป
บิ๊กซีราชดำริ
97/11 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

พนักงานครัวร้อนดูแลเรื่องอาหารและการจัดจำหน่าย
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 33 คำ/นาที

รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานภาษาไทยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับสมาชิกเท่านั้น