ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

20-พฤษภาคม-2536    อายุ 28ปี

165 Cm    หนัก 67 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เลย (ไม่ระบุ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

อื่นๆ

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

นักพัฒนาชุมชน, พนักส่งเสริมคุณภาพสินค้า, พนักงาน

13,000บาท ขึ้นไป

28 ม.ค. 2561

29 ม.ค. 2561

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
นักพัฒนาชุมชน, พนักส่งเสริมคุณภาพสินค้า, พนักงาน
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย
ปริญญาตรี
การพัฒนาชุมชน
2.95
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
มัธยมศึกษาปีที่6
วิทย์-คณิต
2.01
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น